Thermografie

IBEVE beschikt over thermografen (niveau 1) die een met behulp van een geavanceerde thermografische camera het onderzoek uitvoeren.

Onze dienstverlening omvat:

 • het onderzoeken van het gebouw en zijn installaties met de thermografische camera
 • het analyseren van de thermografische beelden
 • de verslaggeving

Wat is thermografie?

Thermografie en gebouwen

 

Wat is thermografie?

Thermografie is een meettechniek waarbij een warmtebeeld (of thermisch beeld) van een oppervlakte wordt gemaakt. De thermografische camera maakt van op een afstand zeer nauwkeurige infraroodbeelden. De stralingstemperatuur van het voorwerp wordt weergegeven.

Met thermografie wordt de temperatuur dat een lichaam (object) uitstraalt gemeten. De camera zet de straling om tot een visueel beeld door middel van kleurvlakken en temperatuursregistratie.

Meer informatie over thermografie vindt u terug in onze folder.

 

Thermografie en gebouwen.

Infraroodbeelden lenen zich uiterst goed tot het onderzoeken van gebouwen.

De inspectie laat toe het volgende vast te stellen:

 • Energieverliezen
 • Ontbrekende of defecte isolatie
 • Luchtlekken
 • Koude bruggen
 • Waterlekken (in circuits of daken)
 • Vloer- of muurverwarming
 • Elektrische fouten
 • Slijtage van onderdelen van machines (roterende delen),…

Naast het onderzoek van gebouwen, kan de thermografie ook ingezet worden bij installaties, machines, koelcellen,…

Gebouwenthermografie wordt vaak uitgevoerd in het kader van een grondige renovatie van de bouwschil. Aan de hand van de resultaten uit het rapport kan men doeltreffend en gericht verbeteringen aanbrengen.

Het is raadzaam om tijdens de (ver-)bouwfase thermografische metingen uit te voeren. Zo kan men nog tijdig verbeteringen aanbrengen wanneer de isolatie ontbreekt of gebrekkig geplaatst is.

Thermografie wordt regelmatig aangevraagd in combinatie met E-audit. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht.