Energieaudit

IBEVE beschikt over diverse energiedeskundigen die voor u de energieaudit uitvoeren.

Onze dienstverlening omvat:

  • het opstellen en analyseren van de energieboekhouding
  • een rondgang in de onderneming
  • het bevragen van de gebouwbeheerder
  • het opstellen van het adviesrapport met verbeteringen, maatregelen en subsidiemogelijkheden

 

Wat wordt er bij de energieaudit onderzocht?

Bij een energieaudit (E-audit) wordt in de eerste plaats gezocht naar de grote energieverslinders van de onderneming. Dit laat toe om nadien een aantal maatregelen te treffen die het energieverbruik beperken.

De auditor bekijkt vier verschillende domeinen die invloed hebben op het energieverbruik:

  • beheer
  • gedrag
  • infrastructuur
  • installaties

Bij de audit wordt een energieboekhouding opgesteld van de laatste 3 werkjaren. Dit geeft u een inzicht in de verbruiken van de onderneming. Een overzicht van de beschikbare subsidiemogelijkheden van de investeringen staan opgenomen in het rapport.

Als u van plan bent om verbeteringswerken uit te voeren. Of u wil het verbruik van uw onderneming beperken? Dan is een energieaudit op zijn plaats. Door de verbetervoorstellen in uw onderneming te implementeren kan u op termijn energie en geld besparen.

E-audit wordt regelmatig aangevraagd in combinatie met Thermografie. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht.