Legionella

Legionellose, beter gekend als de legionairsziekte of veteranenziekte staat de laatste jaren weer volop in de actualiteit. Het betreft een zware vorm van longontsteking die veroorzaakt wordt door de bacterie Legionella pneumophylla en die uiteindelijk fataal kan aflopen. Legionella kan alleen onze gezondheid bedreigen via opname van een besmette waternevel langs de luchtwegen. Legionellabacteriën die zich aan het ontwikkelen zijn in opgewarmd water dat verneveld wordt kunnen zich, na inademing, in de luchtwegen en de longen aan de ideale temperatuur van 37°C exponentieel verder ontwikkelen. Ze vormen dan een ernstige bedreiging voor personen met een verminderde weerstand (zieken, bejaarden,...), maar ook 'gezonde' personen zijn - weliswaar in beperkte mate - vatbaar.

In veel publiek toegankelijke instellingen vormen de over het algemeen relatief complexe en soms verouderde waterverdeelinstallaties vaak een mogelijk ideale biotoop voor de ontwikkeling van de legionellabacterie. Deze instellingen zijn wettelijk verplicht om een beheersplan op te stellen en moeten structurele maatregelen nemen conform de BBT-richlijnen (Best Beschikbare Technieken) opgemaakt door het VITO.

Ook koeltorensystemen voor gebouwkoeling of voor koeling van proceswater, luchtbevochtigers, tandartscabinetten en exposities zijn onderworpen aan bovenvermelde wettelijke verplichtingen in Vlaanderen.