Arbeidsveiligheid

Arbeidsveiligheid

Lees meer

IBEVE, expertise in milieu en veiligheid

IBEVE vzw en de externe preventiedienst IDEWE vzw vormen samen de Groep IDEWE. 

IBEVE verzorgt diverse vormen van dienstverlening die nauw aansluiten bij het wettelijk takenpakket van een externe preventiedienst. IBEVE telt een tachtigtal gekwalificeerde deskundigen en biedt sinds 30 jaar een uitgebreid pakket van diensten aan op het vlak van onder meer asbestonderzoek, milieubeheer, arbeidshygiëne, arbeidsveiligheid, veiligheidscoördinatie en energiebeheer. IBEVE beschikt over een eigen door de federale overheid erkend asbestlabo. Voor alle aspecten van zijn dienstverlening is IBEVE ISO 9001 gecertificeerd.

We opereren zowel vanuit onze hoofdzetel in Leuven, als vanuit onze 11 regionale kantoren verspreid over België. Onze dienstverlening is in de eerste plaats bedoeld voor bedrijven en instellingen, al dan niet aangesloten bij IDEWE, maar ook privépersonen zijn welkom met hun vragen.

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. IBEVE is bovendien geaccrediteerd door BELAC onder certificaatnummer 725-TEST.