Luchtkwaliteit monitoren voortaan standaard in publieke binnenruimtes
Luchtkwaliteitsmeting, risicoanalyse, eventueel een actieplan en certificatie worden verplicht

12-12-2022

Op 11 december 2022 wordt de nieuwe wet over “de verbetering van de binnenluchtkwaliteit in gesloten plaatsen die publiek toegankelijk zijn” van kracht. Onder meer horecazaken, theaters, scholen, ziekenhuizen, woonzorgcentra en sportinfrastructuur zullen ook na de coronacrisis verplicht een CO2-meter moeten hebben en hun luchtkwaliteit in de gaten blijven houden.

Uitbaters van publiek toegankelijke gebouwen zullen in de binnenruimtes voortaan een voldoende luchtkwaliteit moeten garanderen. De eigenaar van het gebouw is verplicht om daartoe alle nodige informatie te verstrekken over de aanwezige systemen van ventilatie en luchtzuivering. Hij moet ook zijn medewerking verlenen bij het onderhoud van de installaties en zal in latere fases ook de toegang moeten verlenen voor de certificatie van de installaties. De luchtkwaliteit wordt bovendien gekoppeld aan een verplicht kwaliteitslabel dat de uitbater moet ophangen of op een andere manier zichtbaar moet maken voor het publiek.

Deze wet stelt het kader vast, dat via koninklijke besluiten verder uitgewerkt zal worden. De toepassing van de wet legt momenteel dus nog geen rechtstreekse verplichtingen op voor de betrokken sectoren. De publiek toegankelijke binnenruimtes die aan de verplichtingen van de wet onderworpen zijn nog moeten bepaald worden via bijkomende KB’s. De concrete verplichtingen en de uitvoeringsmodaliteiten zullen de komende maanden worden bepaald.

Wat is 'voldoende luchtkwaliteit?'

Naar analogie met de vereisten in de Codex welzijn op het werk en het implementatieplan van de taskforce Ventilatie, in het kader van de coronapandemie, wordt de binnenluchtkwaliteit opgedeeld in twee referentieniveaus.

  • Het referentieniveau A komt overeen met een CO2-concentratie die gewoonlijk lager is dan 900 ppm of een minimum debiet aan ventilatie en luchtzuivering van 40m3/u per persoon, waarvan minstens 25m3/u per persoon ventilatie met buitenlucht.
  • Het referentieniveau B komt overeen met een CO2-concentratie die gewoonlijk lager is dan 1200 ppm of een minimum debiet van 25m3/u per persoon ventilatie met buitenlucht.

Een jaar de tijd

De wet treedt in werking op 11 december 2022 en de uitbater van een gesloten plaats die publiek toegankelijk is moet binnen het jaar na inwerkingtreding zorgen dat hij:

  • een luchtkwaliteitsmeter gebuikt,
  • een risicoanalyse m.b.t. de binnenluchtkwaliteit heeft uitgewerkt en ter beschikking houdt,
  • een actieplan heeft uitgewerkt als uit de risicoanalyse zou blijken dat er corrigerende acties nodig zijn.

Vanaf 2025

Vanaf 1 januari 2025 zal de uitbater bovendien ook een certificatie moeten aanvragen door een erkende deskundige. Die moet het gebruik van de luchtkwaliteitsmeters, de inhoud van de risicoanalyse en het actieplan controleren maar stelt ook de effectieve prestaties van de ventilatie- en luchtzuiveringssystemen vast. Op basis van het verslag van die vaststellingen levert de bevoegde overheidsdienst vervolgens een label voor de luchtkwaliteit af.

Zowel de erkenning van de deskundigen als het vastleggen van de bevoegde overheidsdienst voor de uitreiking van het label moet nog bepaald worden in toekomstige koninklijke besluiten.

De wet omschrijft verder nog de controle en sanctionering door de inspectiediensten van volksgezondheid en, in het geval van publieke arbeidsplaatsen, ook de sociale inspectie. Er zal met dat doel een systeem van periodieke controles vastgelegd worden. Daarbij hoort ook een databank waarin alle gegevens bewaard zullen worden.

Ondersteuning door IDEWE

IDEWE heeft een pakket ontwikkeld op basis van IDEAWAIR, onze berekentool waarmee u kunt inschatten of de ventilatie in een binnenruimte zal voldoen, en Little Lilly, de sensor waarmee we de luchtkwaliteit monitoren. 

IDEAWAIR laat toe om op een snelle en eenvoudige manier te achterhalen of de luchtkwaliteit van uw binnenruimtes zal voldoen aan de parameters voor ventilatie en hoe u daar impact op kunt uitoefenen. De oriënterende tool voorspelt een CO2-concentratie in functie van de karakteristieken van de ruimte, de ventilatie, de luchtreiniging, de bezettingsgraad en de activiteit in het lokaal. Klanten kunnen IDEAWAIR en de handleiding gratis downloaden via hun My IDEWE.

Voor organisaties die nog niet beschikken over een systeem om de luchtkwaliteit te monitoren is de Little Lilly een oplossing. Onze gele sensor slaat alarm als bepaalde drempelwaarden voor het binnenklimaat overschreden worden en stuurt ook continu data door voor verdere analyse. Als klant kunt u live de meetwaarden aflezen via een smartphoneapplicatie. Op basis daarvan kan zo nodig een diepgaandere analyse uitgevoerd worden door onze gespecialiseerde arbeidshygiënisten.

Als u gebruik wil maken van het pakket dan kunt u Little Lilly een maand huren. IDEWE zorgt voor de plaatsing en bezorgt na de proefperiode een rapport met aanbevelingen. Daarna kunt u kiezen of u de sensor wil aankopen.

Geïnteresseerd? Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor.

Groep IDEWE kan u ook helpen bij het meten van de luchtkwaliteit, de opmaak van de risicoanalyse en het uitwerken van een actieplan om een voldoende luchtkwaliteit te bekomen. 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044