Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne

Arbeidsongevallen en werkgerelateerde gezondheidsproblemen kosten de maatschappij jaarlijks een pak geld, daar is iedereen van overtuigd. Minstens even belangrijk is het menselijk leed, fysisch en psychisch, dat dergelijke ongevallen veroorzaken zowel voor de werknemer zelf als voor zijn persoonlijke en professionele omgeving. Investeren in arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne is daarom geen luxe maar een noodzaak.

De wetgever verplicht elke werkgever om een preventieadviseur aan te stellen. Het is voor een bedrijf niet altijd mogelijk om op elk ogenblik alle nodige deskundigheid zelf in huis te hebben. U kan daarom beroep doen op Ibeve voor diverse ondersteuning op het vlak van veiligheid, van een eenvoudige éénmalige opleiding tot het aanleveren van een tijdelijke of permanente preventieadviseur.

Ibeve kan u daarnaast met metingen en advies helpen om de arbeidsomgeving gezond en veilig te maken en te houden: lucht- en waterkwaliteit, binnenklimaat, geluid en trillingen, straling,  asbestonderzoek, …