Voortaan hebben ook verzenders een ADR-veiligheidsadviseur nodig
Een onafhankelijke adviseur, die waakt over de veiligheid bij het verzetten van gevaarlijke producten

20-01-2023

Het aanstellen van een ADR-veiligheidsadviseur is al lang een verplichting voor verpakkers, vullers, vervoerders, laders en lossers van gevaarlijke goederen. Vanaf 1 januari van 2023 is ook iedereen die per kalenderjaar meer dan 50 ton gevaarlijke goederen of afval verzendt verplicht om een ADR-veiligheidsadviseur aan te stellen. Wie dergelijke goederen de landsgrens over stuurt, is daar trouwens ongeacht het volume, altijd toe verplicht.

Hoewel de functie van ADR-veiligheidsadviseur niet nieuw is, is de wettelijke verplichting om er een beroep op te doen nog steeds onvoldoende bekend. 

“Het belangrijkste misverstand is dat alleen de vervoerder een veiligheidsadviseur zou moeten aanstellen”, zegt milieucoördinator en ADR-veiligheidsadviseur Helge Vandeweyer. “De aanstelling was al een verplichting voor bijvoorbeeld transporteurs en ondernemingen die zich bezighouden met het verpakken van gevaarlijke goederen met oog op transport over de weg.”

Boven de 50 ton

“Op 31 december van 2022 liep een overgangstermijn af die verzenders tot nog toe vrijstelde van de verplichting. Een verzender is iedereen die aan een transporteur vraagt om een lading, en daar hoort ook gevaarlijk afval bij, op te halen. Ook voor hen geldt voortaan dat ze, zodra ze jaarlijks meer dan 50 ton gevaarlijke goederen de weg op sturen binnen de landsgrenzen, een ADR-veiligheidsadviseur moeten engageren om hen daarin te begeleiden. Sturen ze goederen naar handelspartners buiten de landsgrens, dan moeten ze dat sowieso doen.”

Veiligheid van personen, infrastructuur en milieu

Een ADR-veiligheidsinspecteur moet zijn kennis over de ADR-wetgeving om de vijf jaar opnieuw bewijzen om zijn licentie te behouden. Met zijn kennis en expertise kan hij partners in de transportketen vervolgens adviseren over de risico’s die hun activiteiten met zich meebrengen voor de veiligheid van personen, infrastructuur en milieu. 

“Dat gaat over bijvoorbeeld de eisen die aan de verpakkingen en tanks worden gesteld, de procedures voor het transport en de omslag en de administratie en keuringen die daarbij komen kijken”, zegt veiligheidsadviseur Wim Tessens. “Een afzender mag slechts gevaarlijke stoffen aan iemand meegeven die zelf ook aan de ADR-verplichtingen voldoet. Ook dat besef, en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat, is nog onvoldoende gekend.”

Gevaarlijke-stoffen-adviseur

De ADR-veiligheidsadviseur heeft bovendien niet alleen oog voor zijn specifieke taken maar is ook in het algemeen een gevaarlijke-stoffen-adviseur. “Iemand die als externe, onafhankelijke adviseur waakt over de veiligheid rondom gevaarlijke stoffen en bedrijven daadwerkelijk ondersteunt. Dat is bij veel bedrijven en instellingen hard nodig.” 

Bent u ook op zoek naar een ADR veiligheidsadviseur? Contacteer ons.

Lees meer over omgaan met gevaarlijke stoffen.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044