Opleidingen energiebeheer

Bij IBEVE kun je terecht voor volgende opleidingen gerelateerd aan energie van gebouwen:

 

IBEVE kan daarnaast steeds op aanvraag opleidingen en infosessie uitwerken op maat.

Voor een overzicht van al de open opleidingen van de groep IDEWE consulteer je best het overzicht op onze website.

Je opleidingskosten gedeeltelijk terugbetaald?

Alle opleidingen van IBEVE vzw komen in aanmerking voor financiële steun via de kmo-portefeuille. Om de voorwaarden na te gaan en de subsidie online aan te vragen: surf naar www.kmo-portefeuille.be. Je aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding gebeuren. Tijdens de aanvraag heb je dit erkenningsnummer nodig: DV.O105321 (let op de schrijfwijze: letters D, V en O, gevolgd door 6 cijfers).

 

Energieboekhouding

Doelgroep

Energiemanagers, milieucoördinatoren, gebouwbeheerders, directies, technisch personeel

Formule

In company (afgestemd op de onderneming) of open opleiding (bij IBEVE)

Duur

Halve dag (3,5uur)

Inhoud

Theoretische opleiding

Doel

Om te weten of een onderneming een hoog of laag verbruik kent, is het noodzakelijk om een goed inzicht te krijgen in de verbruikscijfers. Tijdens deze opleiding wordt het belang van een energiebalans geduid. De verschillende energievectoren, hun verschillende wegingsfactoren en KPI’s worden besproken. En cijfers meegegeven om de onderneming te vergelijken met een gegevens uit de sector. Het theoretisch gedeelte wordt aangevuld met een handige tool voor de opvolging van de boekhouding.

Om een gedetailleerde inhoudsbeschrijving te ontvangen, neem contact met energie@ibeve.be.

Attest

Attest van deelname ‘Energieboekhouding'

 

Opmaak van een energieaudit

Doelgroep

Energiemanagers, milieucoördinatoren, gebouwbeheerders, directies, technisch personeel

Formule

In company (afgestemd op de onderneming) of open opleiding (bij IBEVE)

Duur

Halve dag (3,5uur)

Inhoud

Theoretische opleiding

Doel

Een energieaudit bevat naast een energiebalans adviezen ter verbetering van de energiehuishouding. Tijdens de opleiding wordt uiteengezet hoe de punten ter verbetering in kaart te brengen en deze een prioriteitsvolgorde toe te kennen. Hiervoor worden de verschillende mogelijkheden van een eenvoudige terugverdienmethode (TVT) en complexere vorm (IRR) besproken.

Om een gedetailleerde inhoudsbeschrijving te ontvangen, neem contact met energie@ibeve.be.

Attest

Attest van deelname ‘Energiebeheer voor leidinggevenden'

 

Interne energiedeskundige publieke gebouwen

Doelgroep

Gebouwbeheerders, directies, technisch personeel die een EPC-C moeten opmaken voor hun publieke organisatie

Formule

In company (afgestemd op de onderneming) of open opleiding (bij IBEVE)

Duur

Halve dag (3,5uur)

Inhoud

Theoretische opleiding

Doel

De interne EPC-C-deskundigen van de onderneming opleiden voor de opmaak van het certificaat (EPC-C) van de eigen onderneming. In de opleiding komen volgende punten aan bod: het toepassingsgebied, toelichting van het certificaat, de vragenlijsten, de webapplicatie en indiening op bij het VEA.

Attest

Attest van deelname ‘Interne EPC-C deskundige'

 

Sirk Sekuur Energie

Doelgroep

Werknemers en hun leidinggevende van ondernemingen/afdelingen die minder energie willen verbruiken

Formule

In company (afgestemd op de onderneming) of open opleiding (bij IBEVE)

Duur

2 halve dagen (4uur)

Inhoud

Praktische opleiding en coaching

Doel

Het energieverbruik van de onderneming of afdeling verlagen door gedragsmatige veranderingen te implimenteren bij alle werknemers. Zie ook www.sirksekuur.be

Attest

Attest van deelname ‘Sirk Sekuur Energie'