Aanbod veiligheidscoördinatie

Wie kan er bij ons terecht?

Wij voeren veiligheidscoördinatie uit op vraag van ondernemingen en instellingen, architecten, bouwbedrijven, –promotoren en projectontwikkelaars en eenieder die als bouwheer optreedt buiten de particuliere sector.

En dit voor infrastructurele en openbare werken als voor civieltechnische werken.

Onze dienstverlening

IBEVE stelt 15 veiligheidscoördinatoren type A en B ter beschikking voor de opvolging van veiligheidscoördinatie ontwerp en verwezenlijking. Zij beschikken over een ruime ervaring in utiliteitsbouw (kantoren, ziekenhuizen, WZC, scholen, winkels,…), openbare werken (waterzuiveringsinstallaties, pijpleidingen, wegenwerken en bruggen,…) alsook in de bouw van woningen en appartementen.

Onze dienstverlening veiligheidscoördinatie omvat:

  • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)
  • Het advies mbt. de overeenstemming met de inschrijvers (offertering)
  • Het opstellen van het coördinatiedagboek
  • Het samenroepen van de coördinatiestructuur
  • De werfcontroles ter plaatse
  • De coördinatie van de veiligheid op de werf
  • Het opstellen van het postinterventiedossier (PID)

 

IBEVE ziet de taak van een veiligheidscoördinator ruimer dan enkel controlerend. Daarom geven onze medewerkers ook gericht advies om de veiligheid op de werf te garanderen en te verbeteren. Deze vorm van ondersteuning bieden wij op vraag van aannemersbedrijven en bouwheren trouwens ook aan op werven waar geen veiligheidscoördinator hoeft aangesteld te worden.

Veiligheidscoördinatie wordt regelmatig aangevraagd in combinatie met EPB-verslaggeving. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht.