Sloopinventaris

Jaarlijks komt in Vlaanderen alleen ongeveer 11 miljoen ton bouw- en sloopafval vrij.  In het verleden werd weinig of geen aandacht besteed aan de intrinsieke waarde van de vrijkomende materialen (met uitzondering van metalen), noch aan de gezondheids- en milieurisico's die verbonden zijn aan sommige soorten sloopafval.

De invoering van de sloopinventaris in mei 2009 betekende een nieuwe stap in de Vlaamse aanpak om, ook op het vlak van bouw- en sloopafval, te evolueren van een afvalbeleid naar een volwaardig materialenbeleid. De voorafgaande opmaak van een sloopinventaris is sindsdien verplicht bij de afbraak of ontmanteling van gebouwen en installaties wanneer het volume 1 000 m3 of meer bedraagt (met uitzondering van gebouwen die een loutere woonfunctie hebben).

De opmaak van een goede sloopinventaris vergt geen specifieke erkenning, maar vraagt van de opsteller voldoende achtergrondkennis van onder meer bouwtechnieken en -materialen, sloopmethoden en afvalverwerking alsook inzicht in de toepasselijke milieuwetgeving.

Vanuit haar kennis en ervaring was Ibeve één van de eerste studiebureau's die zich toelegden op sloopinventarissen. In 2012 stelde Ibeve in opdracht van de OVAM een handleiding en bijhorend achtergronddocument op voor de uitvoering van sloopinventarissen, die momenteel gelden als referentie in de sector.