Milieu

Zorg voor het leefmilieu heeft in de afgelopen decennia enorm aan belang gewonnen. Terecht, want meer en meer wordt duidelijk hoe bepalend de kwaliteit van de leefomgeving is voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties. Tegelijkertijd maakt de wildgroei aan milieuregelgeving het niet gemakkelijk steeds in regel te blijven met alle voorschriften.

De milieucoördinatoren en andere milieudeskundigen van IBEVE ondersteunen bedrijven, instellingen bij het opzetten en onderhouden van een aangepast en en efficient milieubeleid, zowel op contractuele als op projectmatige basis. Dus ook met kleinere opdrachten zoals de opmaak van een omgevings- of milieuvergunningsdossier of een aangifte kan je bij ons terecht.