Opleidingen milieu

Bij IBEVE kan u terecht voor volgende opleidingen gerelateerd met betrekking tot milieubeheer. IBEVE kan daarnaast steeds op aanvraag opleidingen en infosessie uitwerken op maat. Onze opleidingen vinden naar keuze plaats op uw bedrijf of instelling, of in onze lokalen.

Voor een overzicht van al de open opleidingen van de groep IDEWE consulteert u best onze opleidingskalender.

Uw opleidingskosten gedeeltelijk terugbetaald?

Alle opleidingen van IBEVE vzw komen in aanmerking voor financiële steun via de KMO-portefeuille. Om de voorwaarden na te gaan en de subsidie online aan te vragen: surf naar www.kmo-portefeuille.be. Uw aanvraag moet ten laatste 14 kalenderdagen na de start van de opleiding gebeuren. Tijdens de aanvraag heeft u dit erkenningsnummer nodig: DV.O105321 (let op de schrijfwijze: letters D, V en O, gevolgd door 6 cijfers).

Starten met ISO 14001 of EMAS

Doelgroep

Bedrijfsleiders en kaders betrokken bij de invoering en implementatie van ISO 14001 of EMAS in hun bedrijf

Formule

Theoretische deel plus praktische voorbeelden – interactief en toegespitst op de eigen situatie van het bedrijf

Duur

2 x 4 u (een dag)

Inhoud

  • Introductie: wat, waarom en hoe, kernbegrippen
  • Initiële milieubeoordeling
  • ISO 14001 van A tot Z
  • De stappen naar certificatie

Doel

Al dan niet onder verdere begeleiding ISO 14001 of EMAS introduceren en implementeren in het bedrijf

Attest

Wordt verstrekt op aanvraag

CLP toolbox

Doelgroep

Alle kaders en medewerkers die geconfronteerd worden met het gebruik en de interpretatie van de nieuwe CLP indeling en etikettering

Formule

Theoretische deel plus praktische voorbeelden met ruime mogelijkheid tot vraagstelling

Duur

4 u (halve dag)

Inhoud

  • Definities
  • Wat houdt de nieuwe regeling in
  • Tijdslijn
  • Wat gaat er veranderen: gevarencategorieën, pictogrammen, signaalwoorden, H,P en EUH zinnen, nieuwe indeling
  • Het nieuwe etiket
  • Wat te doen ?

Doel

Kaders en medewerkers vertrouwd maken met de nieuwe CLP indeling

Attest

Wordt verstrekt op aanvraag