Veilig werken op hoogte
Controle op veiligheidsmaatregelen

02-10-2017

Eind dit jaar eindigt de veiligheidscampagne 'Veilig werken op hoogte'. Groep IDEWE sensibiliseerde daarmee de bouwsector, samen met Constructiv en andere partners. Zo maakten we alle betrokkenen bewust van de gevaren, die verbonden zijn aan werken op hoogte.

Een op drie ernstige arbeidsongevallen in de bouw is te wijten aan een val van hoogte, van personen of voorwerpen. Daarom sensibiliseerde en informeerde de inspectiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’ iedereen in de bouwsector over de gevaren en voorzorgen rond werken op hoogte.
Om valrisico’s te beperken, richtte de campagne zich met doelgerichte acties op drie deelthema's:
•    dakwerken en gevelsteigers (montage, demontage en gebruik)
•    ladders en andere soorten steigers
•    gemechaniseerde arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte, zoals hoogwerkers, schaarliften, beweegbare hangsteigers...

Denk aan risicoanalyse

Eind dit jaar eindigt de campagne, maar start de handhavingsgolf van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Bouwfirma’s worden dan gecontroleerd op de toepassing van de veiligheidsmaatregelen. De focus ligt op dakwerkers en steigerbouwers. Maar ook de ontwerpers, veiligheidscoördinatoren en algemene aannemers mogen zich aan controle verwachten.

Werken op hoogte kan sowieso alleen mits grondige risicoanalyse, waarop ze preventiemaatregelen op maat kunnen doorvoeren. Het gaat om materiële en organisatorische ingrepen. Enkel zo kan het werk onder optimale voorwaarden uitgevoerd worden.

Informatiebrochures en meer

Al wie op hoogte werkt, dient dus grondig geïnformeerd te worden. Informatiebrochures, bijvoorbeeld rond het juiste arbeidsmiddel voor werken op hoogte, zijn een must. Maar dat is lang niet voldoende. Heel wat ongevallen en incidenten worden veroorzaakt door een foute inschatting van de gevaren. Of door het niet opvolgen van veiligheidsinstructies.
Daarom kan u bij Groep IDEWE terecht voor een waaier aan tools en opleidingen over werken op hoogte. We werken niet alleen rond werken op hoogte, maar bieden ook vormingen aan over rolsteigers en steigers, zowel voor gebruikers als bevoegde personen.

Download hier onze gids en de keuzekaart over veilig werken op hoogte.

Wenst u meer informatie, of heeft u nood aan advies op maat? Neem dan gerust contact met ons op.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044