Tracering van PCB-contaminatie in afvalolie
Code van Goede Praktijk voor afvalinzamelaars

20-10-2017

Er is sinds kort een 'Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie van bedrijven'. Dit document werd opgesteld door Go4Circle, de sectorfederatie van de circulaire economie. Het is bedoeld om producenten van afvalolie te wijzen op hun verantwoordelijkheden en zo het aantal PCB-verontreinigingen in afvalolie te verminderen.

Afvalolie inzamelen is een zaak voor erkende ophalers en verwerkers. Hoewel de afvalolie die bij bedrijven wordt ingezameld in de meeste gevallen voldoet aan de regelgeving, worden er toch soms nog polychloorbifenylen (PCB’s) aangetroffen in de afvalolie.

Code van Goede Praktijk

Voor die vervuilde partijen moet er een milieuvriendelijke oplossing worden gezocht. Dat zorgt voor extra kosten, die men zou moeten kunnen verhalen op de vervuiler. Het is echter niet evident om vervuilers te identificeren. Afvalolie wordt collectief ingezameld en raakt dus vermengd met andere oliepartijen.

De sectorfederatie van de circulaire economie Go4Circle schreef daarom een ‘Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie bij bedrijven’. De code wijst vervuilers op hun verantwoordelijkheid. Ze moet een hulpmiddel worden om PCB-contaminatie te vermijden.

Stalen nemen bij ophaling

De code is opgesteld met alle leden van Go4Circle. De ondertekenaars engageren zich om bij elke ophaling van afvalolie twee stalen te nemen. Die monsters worden gelabeld en verzegeld, waarbij één exemplaar door het inzamelbedrijf wordt bewaard en het andere door het bedrijf dat de afvalolie produceerde.

Als na analyse van de olie in de tankwagen blijkt dat er geen verontreiniging met PCB aanwezig is, krijgen de bedrijven hun verwerkingsattest en mogen ze hun staal vernietigen. Wordt er wel vervuiling vastgesteld, dan laat men alle genomen stalen analyseren om het vervuilend bedrijf te kunnen identificeren.

Als de vervuiling bevestigd wordt door de tegenexpertise op het staal dat door het bedrijf bewaard werd, zal de vervuiler op het matje geroepen worden.

De vervuiler betaalt

Go4Circle hoopt met deze Code van goede praktijk het aantal PCB-contaminaties in afvalolie te doen dalen. Door de toepassing van het principe van ‘De vervuiler betaalt’ hebben bedrijven er dus alle belang bij om verontreiniging van hun afvalolie met PCB’s te voorkomen.  

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044