De atmosfeer in een zeecontainer is vaak een gevaarlijke onbekende
Nood aan meetstrategie om ‘begaste’ containers veilig te kunnen openen

18-02-2021

Zeecontainers kunnen gewild of ongewild gevuld zijn met gevaarlijke gassen waarvan werknemers die de goederen moeten lossen zich niet bewust zijn. Om hen te beschermen tegen blootstellingsrisico’s is het aangewezen om een sluitende meetstrategie op te stellen.

Als een werknemer een zeecontainer betreedt waarin gevaarlijke gassen aanwezig zijn, kan afhankelijk van de concentratie van het gas of de blootstellingsduur, tijdelijk of blijvend een gezondheidsletsel ontstaan. De werknemer kan vergiftigd, bedwelmd of verstikt raken en het gasmengsel kan in bepaalde omstandigheden zelfs exploderen of ontbranden.

ACTIEF OF SPONTAAN ‘BEGAST’

“Er kunnen verschillende oorzaken zijn waarom gassen zich ophopen in een container”, zegt preventieadviseur arbeidshygiëne Kris Van Bogaert van IDEWE. “Sommige containers worden actief gevuld met een gas dat goederen beschermt tegen insecten of ongedierte. Soms zorgt het gas ervoor dat fruit langer kan bewaard worden. Bepaalde dampen, voornamelijk vluchtige organische componenten, kunnen ook spontaan vrijkomen uit goederen die in de container worden vervoerd. Door te letten op kleine details, zoals afgeplakte verluchtingsroosters, dode insecten, prikkelende geuren, … kun je soms wel vermoeden dat er een gevaar zou kunnen zijn. Om echt zeker te zijn, is er echter maar één goede oplossing, en dat is meten.”

MAAR ... METEN IS NIET VOLDOENDE

“In het beste geval bestaat het besef dat de situatie gevaarlijk kan zijn en ontstaat er een gewoonte om de containerdeuren even open te laten staan vooraleer naar binnen te gaan. Maar daarmee is het risico niet geweken. Door enkel natuurlijk te ventileren blijft het gevaar bestaan dat niet alle gassen uit de container verdwenen zijn. Bovendien is daarmee nog steeds niet uitgemaakt wanneer het wel veilig is om de container te betreden. Om gepast met dit soort risico’s om te gaan, is het bijgevolg noodzakelijk om een meetstrategie op te stellen.”

“De strategie bepaalt hoe je in een eerste fase de nodige informatie over de inhoud van de container kunt verzamelen. Daardoor weet je of het een ‘veilige’ of een ‘begaste’ container betreft of een transport waarover te weinig duidelijkheid bestaat. Die eerste controle bepaalt op welke manier je vervolgens de binnenatmosfeer zult meten, met welk toestel, waar je zult meten, waarnaar je op zoek zal gaan, ... Het is de basis voor de verdere afhandeling. Hoe ga je met de resultaten om? Wat zullen de veiligheidsmaatregelen zijn? Kortom meten is cruciaal maar is pas een echte meerwaarde als daar een hele veiligheidsprocedure aan verbonden is.”

INFORMEREN EN OPLEIDEN

Dergelijke meetstrategie komt niet uit de lucht gevallen. “Het is aan de werkgever om na te denken over de juiste aanpak en de gepaste maatregelen te nemen om de risico’s multidisciplinair te benaderen en op te nemen in de risicoanalyse. Het correct informeren van de werknemers en hen een degelijke veiligheidsopleiding geven, zal daar ongetwijfeld het gevolg van zijn. Bovendien zal ook bij de periodieke gezondheidsbeoordeling met dit risico rekening gehouden moeten worden.”

IDEWE heeft alle kennis en middelen in huis om u als werkgever te ondersteunen om uw risicoanalyse en de meetstrategie in het bijzonder op een grondige manier uit te voeren.

Maak een afspraak met onze experten.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044