Werken in de koude
Werknemers uit de bouwsector werken voornamelijk is openlucht of in open ruimten. En ze zijn daardoor regelmatig blootgesteld aan extreme warmte of koude.

26-01-2016

Werknemers die op bouwwerven te maken krijgen met extreme koude kunnen verschillende gezondheidsrisico’s oplopen waaronder ook onderkoeling en bevriezing.
Daarnaast zijn er ook veiligheidsrisico’s die ongevallen kunnen voortbrengen. Het vallen of uitglijden is eerder aan de orde bij koude, regen, sneeuw en vorst.
En tot slot zijn er risico’s met betrekking tot de slechte uitvoering van het werk, doordat een aantal materialen en stoffen anders reageren bij koud weer.

De risicoanalyse vormt het uitgangspunt voor het bepalen van de preventiemaatregelen bij werken in koude.

Naast een aantal wettelijke verplichtingen zoals het voorzien van de sociale voorzieningen op de werf die verwarmd worden op 20°C en het aanbieden van warme dranken,… zijn er nog bijkomende voorzieningen mogelijk die het werken in koude (bij lager dan 5°C) beter mogelijk maken.

Met koning winter die in aantocht is, geven we u graag enkele preventietips mee:

 • Geef uw werknemers opleiding over het werken in koude en stel de aangepaste preventiemaatregelen voor.
 • Organiseer het werk in functie van de weersvoorspellingen
 • Probeer zoveel mogelijk voorbereidend werk in ateliers uit te voeren tijdens extreme koudeperioden.
 • Beperk zwaar fysiek werk zodat transpiratie verminderd.
 • Probeer jobrotatie in te voeren zodat werken in koude afgewisseld wordt met andere weersomstandigheden.
 • Voer regelmatige pauzes in in verwarmde lokalen.
 • Voorzie een veilige en verlichte toegangszone naar de werf, die het uitglijden verhinderd door bijvoorbeeld antisliproosters, grind,… te voorzien.
 • Scherm de werkplek af met folies of zeilen zodat de windbelasting beperkt wordt.
 • Zoek de meest beschermde werkplekken op om activiteiten te ontwikkelen, voorbeeld zonnekant.
 • Zorg bij extreme koude voor een verwarmde werkplek (bij voorkeur elektrische verwarming).
 • Zorg voor aangepast kledij en schoenen die isolerend, waterdicht, (af-)sluitend en ademend is. Zorg voor meerdere lagen in het dragen van kledingsstukken.
 • Zorg voor aangepaste PBM’s.
 • Zorg voor een tweede paar, droge kledingsstukken en verander van zodra ze nat zijn.
 • Gebruik handmateriaal met weinig thermisch geleidingsvermogen of materiaal dat met handschoenen gebruikt kan worden.
 • Verbied alcoholische dranken, thee en koffie, gesuikerde dranken, maar bied andere warme dranken aan (soep, chocolade melk).
 • Vermijd het gebruik van tabak.
 • Zorg voor eerste hulp bij onderkoeling en vrieswonden.

U kan ook altijd terecht bij een expert van IBEVE voor meer specifiek advies met betrekking tot de activiteiten van uw bouwonderneming.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044