Verbod op koelmiddel met hoog GWP
Vlaamse Ecologiepremie voor investering in alternatieve koudemiddelen

13-07-2018

Onder invloed van EU-wetgeving is er een beleid om koelmiddelen met een hoog Global Warming Potentieel (GWP) stelstelmatig af te bouwen. Vanaf 1 januari 2020 zullen een aantal koelmiddelen met een hoog GWP verboden worden. Omdat een nieuwe koelinstallatie een zware investering kan zijn, is het goed is om nu al rekening te houden met de deadline. Bovendien heeft u misschien recht op een ecologiepremie.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters publiceerde onlangs een nieuwe limitatieve technologieënlijst (LTL-lijst). De lijst vermeldt milieuvriendelijke en energiebesparende investeringen die recht geven op een ecologiepremie. Een bedrijf dat in het Vlaamse Gewest investeert in een nieuw koelsysteem op basis van alternatieve koudemiddelen (uitgezonderd ammoniak) met een totaal koelvermogen tot en met 50 kW, komt in aanmerking voor een premie die 15 tot 55% van de meerkost van de investering bedraagt.

De bijgewerkte LTL-lijst is van toepassing voor alle investeringsdossiers die vanaf 8 mei 2018 worden ingediend.

Het gebruiksverbod zal ervoor zorgen dat er vanaf 1 januari 2020 geen koelmiddelen met een hoog GWP meer mogen gebruikt worden voor herstellingen of nieuwe installaties met een groot koelmiddelvolume. De installaties mogen wel onbeperkt blijven werken zolang er geen koelmiddel bijgevuld moet worden. Koelmiddelen met een GWP hoger dan 2500 zullen vanaf 2020 niet meer op de markt gebracht worden. Tussen 2020 en 2030 mag men nog wel geregenereerd koelmiddel gebruiken.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044