Keukenafval, etensresten, overgebleven gebak, … mag niet meer in de restafvalbak
Bedrijven sorteren vanaf januari 2020 2 nieuwe afvalcategorieën

02-10-2019

In het voorjaar besliste de Vlaamse regering dat bedrijven vanaf 1 januari 2020 ook organisch-biologische afvalstromen selectief moeten inzamelen. Het gaat meer bepaald over ‘keukenafval en etensresten’ en ‘levensmiddelenafval’. Dat brengt het totaal van selectief in te zamelen bedrijfsafvalstromen op 24.

De nieuwe verplichte selectieve inzameling is van toepassing voor bedrijven en instellingen, waar regelmatig en minstens éénmaal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid.

 • Onderwijsinstellingen met meer dan 300 leerlingen
 • Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 vijfentwintig erkende bedden
 • Woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden
 • Penitentiaire centra
 • Kazernes van de strijdmachten met meer dan 100 werknemers
 • Bedrijven en instellingen met meer dan 100 werknemers
 • Restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50 maaltijden per dag
 • Feestzalen en polyvalente zalen met een capaciteit van meer dan 250 zitplaatsen
 • Cateringbedrijven

Ook super- en hypermarkten met een netto verkoopsoppervlakte van 400 vierkante meter vallen onder de verplichting.

De afvalstoffenproducent die bedrijfsrestafval heeft, is verplicht om met de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van het bedrijfsafval een contract te sluiten waarin deze afvalfracties en hun vooropgestelde inzamelwijze duidelijk vermeld worden.

Wat mag NIET meer in de restafvalbak?

Deze resten moeten voortaan in de keukenafvalcontainer:

 • Schillen en resten van groenten en fruit
 • Gekookte etensresten
 • Groenten-, vlees-, visresten van soep opgevangen via zeef
 • Koffiedik
 • Brood(resten)
 • Keukenrolpapier, door etensresten vervuilde papier- en kartonnen voedingsverpakkingen
 • Papieren servetten
 • Verwelkte snijbloemen
 • Resten van vlees en vis (vetresten,…)
 • Voedingswaren die over datum zijn: ontpakken

Wat mag NIET in de gescheiden keukenafvalbak?

Onder meer:

 • Levensmiddelen in plastiekverpakking (moet eerst ontpakt worden)
 • Vloeibare (gezeefde) substantie (sauzen, soepen, bouillon)
 • Eierschalen en mosselschelpen (hoort thuis bij het restafval)
 • Ijzer, metaal, blik, glas (hoort thuis bij het PMD)
 • Koffiepads
 • Inhoud van stofzuiger(zak) (hoort thuis bij het restafval)
 • As van haard, houtskool (hoort thuis bij het restafval)

Afvalinzamelaar

In principe doet u als bedrijf beroep op een private inzamelaar van afval. Die moet u informeren over de sorteerplicht. Uw inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Hij is verplicht sorteerfouten te noteren in een register. Hij kan ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat. Zowel uw bedrijf als de inzamelaar riskeren boetes als de regels niet gevolgd worden.

De nieuwe regels maken deel uit van de inspanningen om materiaalkringlopen te sluiten maar kaderen ook in de strijd tegen voedselverlies.

Leg uw vragen of uitdagingen voor aan onze experten.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044