Een CO2-meter is op korte termijn de ideale gids voor ventilatie
Besteed ook aandacht aan middellange en langetermijnoplossingen en aan de basis-hygiënemaatregelen tegen corona

09-03-2021

Naast het respecteren van de basismaatregelen om de verspreiding van corona te vermijden, is het ventileren van de binnenruimtes essentieel. Ook los van de coronapandemie zijn de normen daarvoor opgenomen in de Codex Welzijn op het werk. Verschillende bedrijven zijn intussen zelf aan de slag gegaan om met CO2-meters de binnenluchtkwaliteit te evalueren. Een goed idee, al is het een kortetermijnmaatregel die structurele oplossingen niet kan vervangen.

Ventileren kan zowel door natuurlijke (vensters en deuren openzetten) als door mechanische ventilatie, of door een combinatie van beide. Om na te gaan of de verluchting volstaat bij de beoogde bezettingsgraad, kunnen simulaties uitgevoerd worden. Een nauwkeurigere manier is om CO2-metingen uit te voeren. Een betrouwbare CO2-meter is al te koop vanaf 150 euro. 

Wat zijn de minimale eisen voor een CO2-meter?

 • Een niet-dispersief infrarood (NDIR)-sensor.
 • Een meetbereik van minstens 0 tot 3000 ppm (meeste gaan tot 5000 ppm).
 • Een maximale afwijking van ≤ 5% van de gemeten waarde (≤ 3% is uiteraard beter, maar ook duurder).
 • Instelbare visuele alarmgrenzen (groen, oranje, rood)

Interessante opties: 

 • Aanvullend geluidsalarm
 • Datalogging via SD-kaart of connectie met PC of smartphone
 • Model op netstroom i.p.v. batterij
 • Mogelijkheid tot montage aan de muur
 • Zelf-kalibrerende functie

Om niet in elk lokaal een CO2-meter te moeten plaatsen, kan u homogene groepen maken van lokalen met een vergelijkbare maximale bezetting en eenzelfde:

 • ventilatie 
 • oriëntatie
 • volume 

HOE GAAT U TEWERK?

Check eerst de CO2-concentratie in de buitenlucht. Die varieert in functie van het type omgeving en van de verkeersdrukte tussen 350 en 600 ppm. De buitenlucht bevat normaal rond de 400 ppm CO2. Corrigeer de grenzen voor binnenlucht mocht de buitenconcentratie daarvan afwijken.

Stel de alarmen in als uw CO2-meter dat toelaat: 

 • De meter geeft < 800 ppm aan (of < 400 ppm boven de buitenluchtconcentratie): groen scherm.
 • De meter geeft 800-1000 ppm aan (of 400 tot 600 ppm boven de buitenluchtconcentratie): oranje scherm.
 • meter geeft > 1000 ppm aan (of > 600 ppm boven buitenluchtconcentratie): rood scherm.

Plaats de meter zo centraal mogelijk in de ruimte.

 • In eenvoudige ruimtes, zoals vierkante of rechthoekige ruimtes: in het midden.
 • In complexere ruimtes, zoals L-vormige: voer verschillende metingen uit, telkens centraal in elk onderdeel van de ruimte.
 • Plaats de sensor niet naast een deur of raam.
 • Voorzie voldoende afstand tussen de meter en de werknemers zodat er geen interferentie is tussen de direct uitgeademde lucht van de WN en de sensor.

Hoogte van de sensor.

 • Voor zittende beroepen: sensor op 1,1 m.
 • Voor staande beroepen: sensor op 1,7 m.
 • Voor een mix van beroepen: sensor op 1,1 m.

Vanaf code oranje moet u maatregelen nemen om niet in het rood te komen.

 • Meer ventileren of tegen een hoger debiet.
 • Een pauze inlassen buiten het lokaal (en bijkomend ventileren).
 • De bezetting van de ruimte verminderen

BIJKOMENDE RISICOVERLAGENDE INGREPEN

Het is belangrijk te beseffen dat het meten van de CO2 een kortetermijnoplossing is. De Codex Welzijn op het werk voorziet dat u voor bijkomende risicoverlagende ingrepen op korte, middellange of lange termijn een actieplan met tijdspad opmaakt, met onder meer een risicoanalyse van de luchtinstallaties. Streven naar conformiteit met de REHVA-richtlijnen is daarbij aangewezen.

RESPECTEER DE BASISMAATREGELEN

Telewerk is nog steeds de norm. Beperk als dat niet mogelijk is het aantal aanwezige werknemers in de kantoren en respecteer deze basismaatregelen:

 • Was en ontsmet geregeld je handen.
 • Schud geen handen.
 • Draag een masker.
 • Hou anderhalve meter afstand.
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek, die je vervolgens meteen weggooit. Gebruik bij gebrek daaraan, je elleboog.
 • Ontsmet regelmatig de hightouchoppervlakken en verhoog de algemene reinigingsfrequentie.

Contacteer onze experts voor de opmaak van een risicoanalyse of bijkomend advies.

Lees ook: 

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044