Asbest? Asbestinventaris? Bekijk hier ons webinar.
IBEVE weet raad

13-03-2018

Afvalmaatschappij Ovam heeft de voorbije jaren 300 scholen onderzocht op de gevaren van asbest. Vorig jaar heeft ze 69 daarvan geadviseerd om dringend actie te ondernemen. Dat blijkt uit het antwoord van bevoegd minister Joke Schauvliege op een vraag van Vlaams Parlementslid Johan Danen.

Gebouwen die dateren van voor 1999, kunnen nog heel wat asbest bevatten. Bij het beheer en verwijderen daarvan kan IBEVE, als erkend asbestlabo, een handje helpen. We kunnen voor u zowel de asbest- als de sloopinventaris opmaken.

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Dat betekent dat vrijwel alle asbestmaterialen tegen die tijd verwijderd moeten worden uit gebouwen over het hele gewest. Een hele karwei waarbij scholen als risicolocaties gezien worden en mogelijk sneller asbest moeten verwijderen.

Bekijk hier ons webinar. Alle informatie over asbest en scholen wordt hier toegelicht.

In dit webinar wordt nog gesproken over het KB van 16 maart 2006 over de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Dit KB is ondertussen opgeheven en de inhoud ervan is nu opgenomen in boek VI.- chemische, kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische agentia Titel 3. Asbest van de CODEX. Verwijzingen naar het KB in de presentatie dienen dus vervangen te worden door een verwijzing naar de CODEX.

Meer informatie over asbestinventaris en sloopinventaris?

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044