AREI verstrengt de eisen voor veiligheidsinstallaties in de zorg
Wat is het nut van een performante installatie die meteen uitvalt bij brand?

12-11-2020

Elektrische installaties moeten sinds 1 juni van dit jaar voldoen aan het nieuwe AREI. Voor zorginstellingen springt daarbij vooral de verstrenging van de voorschriften voor veiligheidsinstallaties en de jaarlijkse keuring inzake explosieveiligheid in het oog.

Op het vlak van ontploffingsveiligheid is de grootste wijziging dat elektrische installaties, in zones met ontploffingsgevaar, niet langer om de 5 jaar maar jaarlijks moeten gekeurd worden. Het begrip ‘vitale installaties’ werd bovendien vervangen door de term ‘veiligheidsinstallaties’. Het gaat over elke voorziening die ervoor moet zorgen dat, in geval van brand, het gebouw snel en veilig kan geëvacueerd en de brand snel en gepast kan bestreden worden. De werkgever moet zelf vastleggen welke delen van zijn installatie daaronder vallen. Dat moet onder meer gebeuren op basis van wat in specifieke wetten, zoals het Besluit Vlaamse regering brandveiligheidsnormen in ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf, is vastgelegd. Ook de opmaak van een risicoanalyse zal hierbij richtinggevend zijn.

GARANTIES BIJ EFFECTIEVE BRAND

Brandveiligheid is een belangrijk onderwerp in zorginstellingen. Niet alleen voor de werknemers maar ook voor de cliënten-bewoners. “Met de vernieuwde reglementering tracht de wetgever het veiligheidsniveau in geval van brand nog wat op te krikken”, zegt IDEWE-teamverantwoordelijke van de kenniscel arbeidsmiddelen en installaties Filip Bekaert. “Ook al was de technische uitrusting van zorgcentra voordien al heel goed voorzien om brand te voorkomen, te ontdekken en te bestrijden, moet er nu extra aandacht gaan naar de uitbouw van de installaties zodat ze gegarandeerd gedurende een zekere tijd kunnen blijven werken op het ogenblik dat het noodlot toeslaat. Als performante systemen meteen uitvallen zodra een brand effectief uitbreekt, hebben ze immers weinig nut. Dat betekent concreet dat als de elektriciteitsvoorziening door een brand wegvalt, bijvoorbeeld de opvoerpomp voor het bluswater toch nog moet blijven werken. De gegarandeerde werkingsduur wordt soms bepaald door de wetgeving maar als dat niet zo is, moet de werkgever dat zelf bepalen, aan de hand van een risicoanalyse.”

MINIMUMMAATREGELEN

De werkgever moet daarom sowieso een aantal maatregelen treffen.

Een lijst opmaken van de veiligheidsinstallaties:                    

 • functiebehoud van de veiligheidsverbruiker
 • referentiekader
 • type van de veiligheidsinstallaties
 • genomen maatregelen in het kader van de risicoanalyse

Een plan van de veiligheidsinstallaties opmaken met:                 

 • de lokalen en de compartimenten                    
 • de plaats van de niet-geïntegreerde veiligheidsbronnen                
 • de plaats van de veiligheidsstroombanen                    
 • de plaats van de veiligheidsverbruikers                    
 • de compartimenten en hun brandweerstand                
 • de gevolgde weg en de lengte van de veiligheidsstroombanen per compartiment        

De correcte werking van de veiligheidsbronnen garanderen door onderhoud, toezicht en testen:

 • regelmatige omschakeltesten
 • in geval van storing zo spoedig mogelijk herstellen

DE SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER

Tijdens de keuringen door de erkende organismen wordt wel degelijk nagegaan of het onderhoud en de testen moeten geregistreerd en gedocumenteerd worden. De eisen voor het dossier dat de werkgever moet samenstellen is ook op andere vlakken behoorlijk uitgebreid. 
Deze documenten moeten er zeker in opgenomen worden:

 • de stroombaanschema's
 • de situatieplannen
 • de situatieplannen van de aardverbindingen
 • de documenten met de uitwendige invloeden de eventuele berekeningsnota's
 • de risicoanalyses
 • de gelijkvormigheidsverklaringen van het elektrische materieel
 • de lijst van de wijzigingen die aan de elektrische installatie werden aangebracht 

Voor installaties in zones met explosiegevaar:

 • de zoneringsplannen
 • de zoneringsverslagen

Voor veiligheidsinstallaties:

 • de plannen van de veiligheidsinstallaties
 • de lijsten van de veiligheidsinstallaties

Voor installaties in ruimten waarvan hun evacuatie door de vorming van rook bij brand kan worden beïnvloed: de lijst van de evacuatiewegen en de moeilijk evacueerbare ruimten.

ATEX-WETGEVING

Los daarvan is het, met het oog op de opslag van ontsmettingsgel op basis van alcohol, ook goed om de ATEX-wetgeving inzake explosieveiligheid er nog even op na te lezen. “Opslag van ontvlambare producten houdt een brand- of zelfs een explosie-risico in”, zegt IDEWE-teamverantwoordelijke van de kenniscel explosieveiligheid Raf Imans. “Opslag van grote hoeveelheden moet bijgevolg in een aangepast lokaal gebeuren, conform de Vlarem- voorschriften. Het moet bovendien opgenomen worden in het explosieveiligheidsdocument.”

Enkele tips: 

Bewaar de recipiënten verzegeld.
Stockeer ze in een aparte (veiligheids)kast of in een lokaal voorzien van een pictogram die waarschuwt voor de ontvlambaarheid, waardoor er geen ontstekingsbronnen mee naar binnen mogen gebracht worden.
Zorg ervoor dat de producten niet gestapeld worden vlakbij een zone waar veel (intern) transport gebeurt.
Gebruik enkel producten die gebruiksklaar zijn en niet overgegoten moeten worden.
Stockeer de producten in een lekbak en zorg dat er een werkwijze en/of spillkit aanwezig is om eventuele lekken op te vangen.
Ventilatie in dergelijk lokaal of veiligheidskast is sterk aangewezen.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044