Is de speeltuin of zandbak bij uw horecazaak klaar voor de lente?
Speeltuinveiligheid begint nooit met waarschuwingen en instructie

15-02-2022

Als u in de tuin of op het terras van uw horecazaak een zandbak of speeltuintje aanlegt voor de kinderen van uw klanten, is het verboden om een ‘Spelen op eigen risico’-bordje op te hangen. “Als eigenaar moet je rekening houden met de wetgeving voor speelpleinveiligheid die in twee KB’s is vastgelegd. IDEWE kan zowel bij het ontwerp, de risicoanalyse als bij het onderhoud helpen.”

Een speeltuintje is een populaire service die horecazaken hun klanten aanbieden. Terwijl mama en papa van een drankje of een maaltijd genieten, kunnen hun speelvogels hun energie kwijt op de speeltuigen. 

“Een speelterrein kan nooit 100% veilig zijn”, zegt preventiedeskundige arbeidsveiligheid Kristof Cleemput van IDEWE. “Speelplezier primeert. Je zal daarom nooit kunnen vermijden dat kinderen eens van de schommel vallen of tijdens het ravotten een schram of buil oplopen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat ze zich zwaar verwonden met blijvende gevolgen. De wetgever heeft daarom geprobeerd om eigenaars van speelterreinen en speeltoestellen met twee KB’s aan te zetten tot nadenken met de risicoanalyse als vertrekbasis. Een goede risicoanalyse inventariseert en evalueert de risico’s en weegt ze af tegen het speelplezier.”

Twee KB’s

“Voor het terrein moet je bijvoorbeeld nagaan of er voldoende afscherming is van openbare wegen, erop toezien dat de glascontainer niet naast de speeltuigen staat, of er geen takken naar beneden kunnen vallen ... In het KB Speeltoestellen is er sprake van de norm EN1176. Beantwoordt je speeltoestel aan die norm, dan moet er geen verder risicoanalyse gebeuren. Op de installatie, de plaatsing, de ondergrond en het onderhoud daarentegen wel. Koop je een toestel dat niet voldoet aan de norm of heb je bijvoorbeeld met natuurlijke materialen zelf iets ineen geknutseld, dan hoeft dat evenmin een probleem te zijn. Op voorwaarde dat je dan zelf een risicoanalyse uitvoert. IDEWE kan je daar zeker bij helpen.”

IDEWE-ondersteuning

IDEWE kan trouwens ook al in de ontwerpfase adviseren. “Afhankelijk van het soort speeltuigen dat je wil aankopen, zal ook de ondergrond moeten aangepast worden. In dat geval kan je beter al van in de ontwerpfase de juiste beslissingen nemen. Speeltuigen op een veilige manier plaatsen is één ding maar het komt er uiteraard ook op aan om het veilig te houden. Periodiek onderhoud maakt daar deel van uit. In elke fase kan IDEWE je met raad en daad bijstaan.”

Preventiehiërarchie

En hoe zit het dan met dat bordje met verboden en geboden die je wel eens aan de ingang van een speelterrein ziet hangen?

“Kinderen moeten kunnen leren om gevaren in te schatten maar die moeten echter altijd gecontroleerd en afgelijnd zijn. Of zoals de wetgeving het omschrijft, het moet gaan om “aanvaardbare risico’s. Regels kunnen daarom ook deel uitmaken van een preventiebeleid maar ze zijn zeker niet voldoende. Hoeveel waarschuwingen je echter ook ophangt, je blijft als eigenaar grotendeels aansprakelijk voor wat er op je speelterrein gebeurt. Op basis van de preventiehiërarchie is risico’s vermijden, oplossen en beperken bijgevolg de eerste stap. Reglementen en instructies kunnen hoogstens de laatste stap zijn.”

Is uw speelterrein ook aan een veiligheidscheck-up toe in aanloop van de zonnige dagen? Contacteer uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044