Drinkwaterfactuur voor bedrijven en particulieren aangepast
Nu betaalt u een variabele vergoeding en vastrecht

03-03-2016

Sinds 1 januari 2016 is in Vlaanderen de drinkwaterfactuur voor zowel bedrijven als particulieren sterk gewijzigd. Door de wijziging van het drinkwaterdecreet wordt vanaf nu gewerkt met een variabele vergoeding en een vastrecht, dit zowel voor huishoudelijke als niet-huishoudelijke klanten. U betaalt voor het gebruik van drinkwater, de afvoer van afvalwater en de zuivering ervan. De aanpassingen werden doorgevoerd voor de uniformiteit tussen de verschillende drinkwatermaatschappijen.

Vastrecht en variabele vergoeding

 Het vastrecht wordt aangerekend per wooneenheid of aansluitingspunt. De variabele vergoeding hangt af van het drinkwaterverbruik. Voor huishoudens zijn de gratis kubieke meters afgeschaft. Voor het vastrecht kan een korting worden toegekend afhankelijk van het aantal gedomicilieerden (tot maximum 5 personen).

 

Gecombineerd gebruik

Wat huishoudelijk en niet-huishoudelijke klanten betreft: dat is vrij duidelijk. Maar soms is er sprake van gecombineerd gebruik. Het gaat dan om zowel huishoudelijke als niet-huishoudelijke activiteiten binnen eenzelfde bedrijf of instelling, zoals kloosters, rusthuizen of landbouwbedrijven met een gezinswoning.

De watermaatschappij maakt op basis van de beschikbare gegevens zelf een verdeling. Wilt u dit wijzigen, dan kan u dit voor eind 2016 met terugwerkende kracht laten registreren bij de drinkwatermaatschappij.

 

Niet-huishoudelijke klanten met VMM-dossier

 Hier vervalt het vastrecht voor de afvoer en zuivering van het afvalwater. De bijdrage wordt berekend op basis van de heffingsgegevens (VMM-dossier). Deze maatregel was reeds voor 1 januari 2016 van toepassing. Deze berekening kan zowel met een standaardtarief als met een individueel tarief. De bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater wordt dan in vermindering gebracht bij uw heffingsberekening. Staat u zelf in voor de zuivering van het afvalwater? Ga dan na of u de bovengemeentelijke bijdrages betaalt. In sommige gevallen kunt u hiervoor namelijk een vrijstelling verkrijgen.

 

Tarieven voor huishoudelijke en niet-huishoudelijke klanten

 Ter informatie geven we u nog een overzicht van de tarieven.

 

Huishoudelijke klanten

 

Variabele vergoeding per m3

Vastrecht

Tariefschijf

basis

comfort

eenheidsprijs

Korting per gedomicilieerd persoon

Drinkwater

(1)

(1)

€ 50,00

- € 10,00

Afvoer afvalwater (2)

1,3033

2,6066

€ 30,00

- € 6,00

Zuivering afvalwater (2)

0,9309

1,8618

€ 20,00

- € 4,00

 

Niet-huishoudelijke klanten

 

Variabele vergoeding

Vastrecht

Tariefschijf

< 500 m3

500 < 60.000 m3

> 60.000 m3

eenheidsprijs

Korting per gedomicilieerd persoon

Drinkwater

(1)

(1)

(1)

€ 50,00

- € 10,00

Afvoer afvalwater (2)

1,4766

1,4766

1,4766

€ 30,00

- € 6,00

Zuivering afvalwater (2)

1,0547

1,0547

1,0547

€ 20,00

- € 4,00

 

(1)    afhankelijk van de drinkwatermaatschappij

(2)    tarief voor de afvoer en zuivering afvalwater kan variëren van gemeente tot gemeente, hierbij zijn de maximale tarieven weergegeven.

Vragen?

 

Onze milieudeskundigen helpen u graag verder.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044