Verplichtingen voor een stooktoestel?
Verwarmen met gas, stookolie, steenkool, hout…

03-01-2017

Slecht onderhouden stooktoestellen hebben een hoger brandstofverbruik en belasten het milieu meer. Bovendien vormen zij een risico voor de gezondheid door een verhoogde kans op CO-vergiftiging.

Wie een woning of bedrijfsgebouw verwarmt met een stooktoestel informeert zich daarom best over het onderhoud, het nazicht en de meetverplichtingen ervan.

Wij hebben voor u alvast een overzichtelijk keurings- en onderhoudsschema opgesteld voor zowel gas- als olie- als kolengestookte verwarmingstoestellen zoals dit in Vlaanderen van toepassing is. Zo kan u onmiddellijk aan de slag.

Download hier het keuringsschema voor gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Heeft u nog bijkomende vragen, contacteer ons via info@ibeve.be of 016/390.490.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044