Verplichte opleiding basisveiligheid voor iedereen die werkt op een bouwwerf
Ook voor iedereen die werkzaamheden verricht op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

23-05-2023

Op 15 april 2023 werd een nieuw KB van kracht waardoor iedereen die werkzaamheden verricht op een tijdelijke of mobiele bouwplaats een opleiding basisveiligheid moet volgen. Op werven waar een veiligheidscoördinator verplicht is, moet de opleiding gegeven worden door een dienstverlener die goedgekeurd werd door Constructiv, zoals Groep IDEWE.

Sinds april 2022 waren werknemers uit paritair comité 124, die werkzaamheden verrichten op een bouwwerf, al verplicht een basisveiligheidsopleiding van 8 uur te volgen. Het nieuw koninklijk besluit breidt de verplichting uit naar iedereen die werkzaamheden verricht op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Dit betekent dat je ook een opleiding basisveiligheid moet volgen als je bijvoorbeeld:

  • een werknemer bent van het paritair comité 111 (metaal-, machine- en elektrische bouw), 145 (tuinbouw) of 149 (elektriciens);
  • een zelfstandige bent die diensten levert op een bouwwerf;
  • een arbeidskracht bent die vanuit de buitenlandse sociale zekerheid gedetacheerd wordt naar België (zowel zelfstandigen als werknemers).

Het doel van deze uitbreiding is om het veiligheidsniveau op de bouwplaatsen te verhogen en om de communicatie tussen de verschillende partijen te verbeteren. Het nieuwe koninklijk besluit beschrijft onder andere:

  • het doel van de opleiding basisveiligheid en de eindtermen ervan;
  • de regels betreffende de organisatie van de opleiding basisveiligheid;
  • het verband tussen de opleiding basisveiligheid en de algemene informatie- en opleidingsplicht van de werkgever;
  • de wijze waarop de opleiding basisveiligheid zich verhoudt ten opzichte van de noodzaak van een specifieke (beroeps)opleiding en ten opzichte van strengere regels die gelden in een bepaalde sector of bij werken met derden;
  • een regeling voor buitenlandse aannemers.

Lees de antwoorden op veelgestelde vragen op de website van Constructiv.

Schrijf in voor onze opleidingen:

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044