EPC

IBEVE heeft meerdere EPC-deskundigen in dienst die u kunnen ondersteunen bij:

 • de opmaak van het EPC-C (als extern energiedeskundige);
 • de opmaak van het EPC-A (verhuur en/of verkoop van woningen/appartementen);
 • het adviseren van uw interne EPC-C deskundige bij de opmaak van het EPC-C

Deze ondersteuning is in eerste plaats gericht op ondernemingen en bouwbedrijven, -promotoren en ontwikkelaars en eenieder die optreedt buiten de partikuliere sector.

Het EPC-D (verhuur en/of verkoop van niet-residentiële gebouwen) zal verplicht worden in de toekomst. De concrete datum is nog niet gekend.

Waarom worden EPC's opgemaakt?

Wanneer is het EPC-C van toepassing?

Wanneer is het EPC-A van toepassing?

Door wie wordt een EPC opgesteld?

Wat is de opdracht van een EPC-C deskundige?

 

Waarom worden EPC's opgemaakt?

Het energieprestatiecertificaat geeft aan hoe energiezuinig een bestaand gebouw is. Het EPC-C geeft voorstellen ter verbetering van het energieverbruik en vergelijkt het gebouw met sector gegevens.

 

Wanneer is het EPC-C van toepassing?

Een energieprestatiecertificaat is verplicht voor bestaande gebouwen.

Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen of EPC-C is verplicht voor gebouwen waar publieke organisaties gehuisvest zijn die overheidsdiensten verstrekken.

Het gaat over:

 • Overheidsdiensten (federaal, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk)
 • Overheidsbedrijven
 • Onderwijsinstellingen
 • Welzijnsvoorzieningen
 • Gezondheidsvoorzieningen

Het EPC-C werd gefaseerd ingevoerd:

 • Bruikbare vloeroppervlakte > 1.000 m² : EPC verplicht sinds 1/1/2009
 • Bruikbare vloeroppervlakte > 500 m²: EPC verplicht vanaf 1/1/2013
 • Bruikbare vloeroppervlakte > 250 m²: EPC verplicht vanaf 1/1/2015

Het EPC heeft een geldigheid van 10 jaar. De overheid voert controles uit op de aanwezigheid en de correctheid van het EPC-C.

 

Wanneer is het EPC-A van toepassing?

Wanneer een wooneenheid verhuurd of verkocht wordt dan moet er een EPC-A voorgelegd worden.

 

Door wie wordt een EPC opgesteld?

Een EPC-C (publieke gebouwen) kan door een interne of externe en erkende energiedeskundige opgesteld worden. Deze moeten geregistreerd zijn bij het VEA.

Een ECP-A (verhuur/verkoop residentiële gebouwen) kan door een erkend energiedeskundige opgemaakt worden die bij het VEA geregistreerd is.

 

Wat is de opdracht van een EPC-C deskundige?

De EPC-deskundige gaat ter plaatse en neemt de meterstanden op, bepaalt de bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw en vult aan de hand van de auditlijsten de vragen in (in samenwerking met de directie/gebouwbeheerder).

Eén jaar na de startmeting neemt de EPC-deskundige opnieuw de meterstanden op.

Met deze gegevens wordt een certificaat gegenereerd in de webapplicatie die de overheid beschikbaar stelt. Dit certificaat bevat een kengetal (voor het energieverbruik) van het gebouw. Dit kengetal wordt vergeleken met andere gebouwen uit dezelfde sector. Het certificaat bevat ook aanbevelingen voor de gebruikers en het gebouw.