Vergeet de deadline voor de energetische keuring van airco’s niet
3 september 2019 voor installaties van ≥ 50 kW

12-03-2019

Veel kans dat de energetische keuring van uw airco-installatie voor comfortkoeling voor 3 september 2019 een eerste keer moet gebeuren. Om te achterhalen of dat effectief het geval is, moet u het nominaal koelvermogen van de airco's in uw gebouw samentellen. 

Als uw airco-installatie voor comfortkoeling bestaat uit individuele toestellen, moet u sinds september 2016  de nominale vermogens van alle toestellen in het gebouw optellen. Is het resultaat van die optelsom groter van 12kW, dan geldt de keuringsverplichting. Na de eerste keuring moet er periodiek ook herkeurd worden.

Welke deadline geldt voor uw installatie?

Nieuwe airco’s (geplaatst na 1 augustus 2011) moeten binnen de 12 maand na ingebruikname een energetische keuring krijgen.

Voor bestaande installaties (geplaatst voor 1 augustus 2011) is de deadline voor de eerste energetische keuring afhankelijk van het nominaal koelvermogen.

Voor installaties met een opgeteld nominaal koelvermogen van ≥ 50 kW, zoals het geval is voor heel wat bedrijven, geldt de deadline voor een eerste keuring van 3 september 2019. Vervolgens moet om de 3 jaar een nieuwe keuring plaatsvinden.

Kleinere installaties met een opgeteld nomimaal koelvermogen van ≥ 12 kW krijgen nog de tijd tot 3 september 2021. Nadien moet op de 5 jaar een herkeuring volgen.
Is het resultaat van de optelsom ≥ 250 kW dan was de deadline 3 september 2018. Dergelijke installaties moeten om de 2 jaar een nieuwe keuring krijgen.

De airco-energiekeuring, uitgevoerd door een erkend airco-energiedeskundige, omvat controle van de documentatie, een controle van een aantal werkingsparameters, een visuele inspectie en een beoordeling van het correcte gebruik van het airconditioningsysteem.

Contacteer voor meer informatie uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044