Veiligheidszorgsystemen en outsourcing
Een win-winsituatie voor alle partijen

14-09-2015

Steeds meer bedrijven maken dankbaar gebruik van outsourcing. Dat heeft onmiskenbaar een aantal voordelen: onderaannemers beschikken over specifieke knowhow, kunnen flexibel worden ingezet om eigen personeelstekorten aan te vullen, kunnen vaak goedkoper werken, enzovoort. Het gevolg is evenwel dat er soms heel wat verschillende aannemers tegelijk actief zijn binnen eenzelfde bedrijf, elk met hun eigen werkregels. En dat is niet zonder risico.

Europese kaderrichtlijn

Om hieraan tegemoet te komen, heeft Europa de richtlijn ‘werken met derden op veiligheidsvlak’ in een kaderrichtlijn gegoten (89/391/EEG). Die werd intussen ook omgezet in Belgische wetgeving, met de volgende krachtlijnen:

  • selectieplicht om onveilige aannemers te weren
  • informatieplicht m.b.t. de uitwisseling van risico’s (voor alle partijen)
  • coördinatieplicht van de activiteiten van de onderaannemer(s)
  • goed veiligheidsonthaal voor iedereen op de site
  • controleplicht op naleving van de veiligheidsregels
  • geschreven overeenkomst met veiligheidselementen voor de aannemer

Veiligheidszorgsystemen

Omdat een opdrachtgever de bovenstaande zaken niet steeds zomaar kan afdwingen van onderaannemers, werden een aantal veiligheidszorgsystemen in het leven geroepen. Een bedrijf dat zich aan zo’n systeem conformeert, kan zich daarvoor door een externe instantie laten certificeren, wat de opdrachtgever meteen een soort objectieve garantie geeft.

Bekende zorgsystemen voor outsourcing op de Belgische markt zijn het VCA-systeem (Veiligheids Checklijst Aannemers) en BeSaCC-systeem (Belgian Safety Criteria for Contractors). Een meer algemeen en wereldwijd bekend veiligheidszorgsysteem is OHSAS18001 (dat binnenkort echter wordt vervangen door ISO45001).

Hoewel dergelijke veiligheidszorgsystemen bepaalde garanties bieden, blijft het natuurlijk cruciaal dat een opdrachtgever te allen tijde kritisch blijft voor zijn onderaannemers. Niet iedereen interpreteert de regels immers op dezelfde manier, en zo’n certificatie gebeurt ook maar één keer per jaar.

Een win-winsituatie voor opdrachtgever en onderaannemer

Toch kunnen we stellen dat bedrijven die werken volgens een bepaald veiligheidszorgsysteem en die beschikken over een VCA- of BeSaCC-attest een streepje voor hebben ten opzichte van hun niet-gecertificeerde concurrenten. Dat kan leiden tot een betere planning en duidelijkere afspraken, met als gevolg minder incidenten, storing, schade en vertragingen op de werkvloer – een duidelijke win-winsituatie voor alle betrokken partijen.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044