Tijd voor de milieu-aangiftes
Vermijd kosten en sancties

24-01-2022

In het eerste kwartaal van het jaar staat de aangifte van de milieuprestaties op de agenda. Als grootverbruiker moet u bijvoorbeeld het waterverbruik van uw bedrijf rapporteren. Maar vergeet ook niet aangifte te doen van de huishoudelijke en bedrijfsmatige verpakkingen die u in 2021 op markt bracht en misschien moet u ook een integraal milieujaarverslag indienen. We zetten alles op een rij, samen met de deadlines.

PRTR-bedrijven, bij wie een 'R' staat in kolom 7 van bijlage 1 van Vlarem II, moeten een Integraal Milieuverslag indienen. Daarnaast maakt de OVAM jaarlijks ook een selectie van bedrijven die een IMJV moeten invullen. Ze worden gekozen op basis van een steekproef. De lijst met de geselecteerde afvalproducenten enerzijds en afvalverwerkers anderzijds is hier te raadplegen.  OVAM stuurt hen begin februari ook een schriftelijke uitnodiging om de aangifte te doen.  

Het IMJV voor 2022 (over het productiejaar 2021) moet uiterlijk op 14 maart ingediend worden. Dat kan via het online-loket dat vanaf 1 februari toegankelijk is.

Huishoudelijke verpakkingen

Bedrijven die huishoudelijke verpakkingen op de Belgische markt brengen, moeten daar voor 28 februari aangifte van doen bij Fost-Plus door gebruik te maken van het vernieuwd aangiftesysteem.

Bedrijfsmatige verpakkingen

Het rapport van alle bedrijfsmatige verpakkingen die u op de markt heeft gebracht, verwacht Val-I-Pac tegen eind februari, ongeacht of u voor de papieren of digitale methode kiest.

Aangifte afvalwater

De digitale aangifte van het waterverbruik van grootverbruikers moet de Vlaamse Milieumaatschappij ten laatste op 14 maart in zijn bezit hebben.

Jaarverslag milieucoördinator

Het verslag van de Milieucoördinatoren moet klaar zijn tegen 1 april. De wetgeving legt geen vaste vorm noch inhoud op. Het verslag moet niet opgestuurd worden maar enkel ter beschikking zijn van de bedrijfsleiding, de ondernemingsraad en het Comité PBW en - als die organen niet bestaan - de vakbondsafvaardiging.

Het jaarverslag geeft onder meer een overzicht van de uitgebrachte adviezen en het gevolg dat eraan werd gegeven, het tijdstip van de rondgangen, de vastgestelde tekortkomingen met de voorstellen tot remediëring, een overzicht van de gevolgde uren opleiding van de milieucoördinator en de externe milieuklachten.

Heeft u hulp of advies nodig bij het invullen van deze verslagen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044