Straks zijn reclamestickers op fruit en groenten verboden
Enkel thuiscomposteerbare of verplichte stickers kunnen nog vanaf 1 januari

13-10-2020

Plastic reclamestickers, die rechtstreeks op groenten en fruit worden aangebracht, behoren vanaf 1 januari 2021 definitief tot het verleden. Aangezien ze de plastieksoep aandikken en problemen veroorzaken in de compostering van organisch afval greep de Vlaamse regering in.

Op 22 maart 2019 gaf de Vlaamse regering producenten tot 1 januari 2021 de tijd om zich aan te passen aan Vlarem 7. Daarin wordt het gebruik van stickers, die rechtstreeks aangebracht worden op groenten en fruit, verboden. Alleen stickers die informatie bevatten die functioneel of wettelijk verplicht is, of als de stickers gecertificeerd zijn als thuiscomposteerbaar, mag het nog. 

De maatregel is een grote winst voor de biologische kringloop. Die kleine stickertjes komen momenteel nog vaak in de gft-bak terecht. Zowel de stickers zelf, die niet of traag afbreken, als de gebruikte lijmen, zorgen bij compostering voor vervuiling van het compost. Ook bij vergisting worden ze niet volledig afgebroken, wat leidt tot vervuiling van het digestaat.

De enige oplossing om de biologische kringloop zo zuiver mogelijk te sluiten, is het probleem dan aan de bron aan te pakken. Het verbod op stickers in het Vlaams Reglement inzake duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema) is bijgevolg een duidelijk signaal naar de betrokken partijen om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Contacteer uw regionaal kantoor voor meer informatie.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044