Ongerustheid rond rubberen speelplaatstegels voorbarig
Onderzoek risico’s rubbergranulaat volop aan de gang

20-10-2016

Recent verscheen in het nieuws dat in rubberen tegels op speelplaatsen te veel chemicaliën zouden zitten. Sommige ouders maken zich ongerust, maar is dat nodig? IBEVE nuanceert.

Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, vaak afkomstig van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Van deze rubberkorrels worden producten gemaakt zoals rubbertegels voor speelplaatsen. Daarnaast wordt rubbergranulaat ingestrooid op kunstgrasvelden. 

Rubberen tegels toxisch?

Op dit moment worden de gezondheidsrisico's van rubberen tegels in België grondig onderzocht om de bestaande kijk op deze problematiek te vervolledigen. Er wordt nagegaan in welke mate de giftige stoffen, zoals de zogeheten PAK’s (poly-aromatische koolwaterstoffen) in die mate vrij zouden kunnen komen dat ze kankerverwekkend zouden kunnen zijn.

Onderzoek voorlopig geruststellend

Toch is er nog geen redenen tot paniek. Op basis van de huidig beoordeelde studies worden geen gezondheidsrisico's verwacht door blootstelling aan rubbergranulaten. In het verleden heeft onder meer het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de risico’s onderzocht van rubbergranulaat in autobanden die op speelplaatsen werden ingezet. Uit die studies bleek dat er geen reden tot ongerustheid was.

Schaafwonden goed schoonmaken

De mogelijke gezondheidsrisico’s van rubberen tegels komen voort uit de aanwezigheid van PAK's in de rubbergranulaten. Die PAK’s kunnen alleen via inademing, inslikken of huidcontact het lichaam binnendringen. Daarom is het van belang om schaafwonden goed schoon te maken en rubberdeeltjes te verwijderen.

In de toekomst zal meer geweten zijn over eventuele gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat. We houden u zeker op de hoogte. Hebt u ondertussen vragen over veilig gebruik van materialen en stoffen in scholen of op de werkplek? Neem dan contact met ons op.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044