Nieuwe wetgeving voor slooppuin in 2017
Besparen dankzij het Tracimat-sloopattest

21-11-2016

Voor sloop- en afbraakwerken gelden heel wat regels. Vanaf midden 2017 komt hier de scheiding van puin met een laag en hoog milieurisicoprofiel bij. Met een Tracimat-sloopattest besparen slopers echter kosten. Het attest garandeert namelijk dat de breker het risico-arme puin mag recycleren. IBEVE helpt slopers om dat attest te behalen.

Verplichte scheiding puin met laag en hoog risico

Vanaf april 2017 moeten brekers slooppuin sorteren in puin met een laag (LMRP) en een hoog milieurisicoprofiel (HMRP). Met de nieuwe voorwaarden wordt HMRP-puin verwerken aanzienlijk duurder. Vooraf LMPR en HPRP scheiden door selectief slopen levert een fikse kostenbesparing op.

Vermijd dure sorteerkosten achteraf

Als sloper puin als LMRP-stroom aanbieden bij een breker? Dan moet u garanderen dat de herkomst van het puin traceerbaar is en dat het vrij is van verontreinigingen. Daartoe legt u voortaan niet alleen de sloopinventaris voor, maar ook een verwerkingstoelating en het Tracimat-sloopattest.

Met het attest verzekert de sloopbeheersorganisatie Tracimat vzw dat het bouw- en sloopafval selectief werd ingezameld en het traceringssysteem correct werd doorlopen. Dit betekent dat gevaarlijke stoffen zijn verwijderd alsook het niet-gevaarlijke afval dat de recyclage van het puin bemoeilijkt. De breker mag aan de slag en het puin voor hergebruik aanbieden. Hierdoor blijft het apart van de HMRP-stroom en is de verwerking goedkoper.

Kwaliteitslabel

Bovendien vergroten zuiverdere LMRP-stromen de mogelijkheden tot hoogwaardig hergebruik en verwerking in meer verfijnde toepassingen. Een attest van een erkende organisatie verhoogt zowel het vertrouwen in de kwaliteit van het product én in de sloper.

IBEVE ondersteunt

Hoe begint u hieraan? Elk selectief sloop- en ontmantelingswerk start met een goede sloopinventaris en een sloopopvolgingsplan. Dat geeft een goed beeld van het milieurisicoprofiel van alle materialen en gebouwonderdelen. In het plan wordt vastgelegd hoe de selectieve sloop georganiseerd kan worden en door wie welke slooptaken best worden uitgevoerd om tot LMRP-puin te komen. Als erkend en onafhankelijk Tracimat-deskundige maakt IBEVE dit graag voor u op.

Onze deskundigen maken ook een asbestinventaris van het gebouw waarin wordt vastgelegd met welke verwijderingstechniek en door wie de asbestverwijdering voorafgaand aan de sloop uitgevoerd kan worden. Zij nemen ook de nodige stalen voor verder onderzoek naar sporen op asbest of andere gevaarlijke stoffen. Dat doen we in ons eigen erkend IBEVE-labo.

Met IBEVE bent u in regel

Dankzij onze IBEVE-deskundigen blijft u in regel met de recente wetgeving. Wij helpen u bij het opstellen van een asbestinventaris in lijn met federale arbeidswetgeving en het samenstellen van een sloopinventaris conform de Vlaamse afvalwetgeving. En we versterken de kennis van uw medewerkers met onze opleiding ‘Asbest verwijderen met eenvoudige handelingen’.

Vragen? Contacteer uw IBEVE-arbeidshygiënist, of bel IBEVE voor een vrijblijvende afspraak.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044