Nieuw KB wijzigt de verplichtingen van verkopers en gebruikers van biociden
Versoepeling van de verplichtingen voor gebruikers

17-09-2018

Een wijzigings-KB van 17 juni versoepelt de procedures in de registratie van biociden. Verkopers en gebruikers van biociden van het het gesloten circuit wacht minder administratie.

Biociden die een hoog gezondheidsrisico inhouden, worden toegewezen aan het gesloten circuit en mogen dan enkel verkocht worden door geregistreerde verkopers. Tot nog toe moesten die de verkochte hoeveelheden om de 3 maanden invoeren in een online-databank. Gebruikers uit het gesloten circuit waren dan weer verplicht om de aangekochte en gebruikte hoeveelheden om de 3 maanden op te laden in de databank.

31 december 2018

Geregistreerde verkopers hoeven voortaan nog enkel één keer per jaar de verkochte en geëxporteerde hoeveelheden te registreren. De nieuwe jaaraangiften moeten volgens de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu tegen 31 december binnen zijn.

Ook de verplichting voor de geregistreerde gebruikers om hun aangekochte en gebruikte hoeveelheden driemaandelijks te registeren verdwijnt. Ze zullen wel elk jaar hun ‘statuut van geregistreerd gebruiker’ moeten bevestigen. Dat moet een eerste keer gebeuren tegen 31 december 2018.

Waarschuwing op factuur en kassabon

Geregistreerde verkopers hebben echter nog steeds bijzondere informatie- en beschermingsverplichtingen. Wanneer u een biocide van het gesloten circuit aankoopt, moet u sinds 12 juni 2018 op elke aankoopfactuur dan ook volgende waarschuwing vinden: “Dit product is een biocide, ingedeeld in het gesloten circuit”. Deze nieuwe bepaling vervangt de vroegere verplichting om een visueel onderscheid te maken tussen de producten uit het vrije circuit en het gesloten circuit.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044