Moet uw milieu- of omgevingsvergunning geüpdatet worden?
Gebruik onze checklist ‘vergunningsplicht voor land- en tuinbouw’

30-11-2020

De winterperiode is ideaal om de status van uw milieu- of omgevingsvergunning na te kijken. Als u recent installaties heeft vernieuwd of uw activiteiten heeft uitgebreid of als uw milieuvergunning de einddatum nadert, kan een actualisatie immers nodig zijn. Onze checklist ‘Vergunningsplicht voor land- en tuinbouw’ is daarbij een handig hulpmiddel.

“Inrichtingen of installaties die opgenomen zijn in de indelingslijst van Vlarem II, bijlage 1, mogen enkel worden geëxploiteerd als ze ook vergund zijn”, zegt Jan Mertens verantwoordelijk voor de discipline Milieu bij IDEWE. “Maak deze winter van een rustig moment gebruik om na te gaan of de aanpassingen aan uw activiteiten ook een aanpassing van uw milieu- of omgevingsvergunning vereisen. Omdat het in de wirwar aan regels niet altijd evident is om je weg te vinden, hebben we de checklist ‘Vergunningsplicht voor land- en tuinbouw’ samengesteld, voor vestigingen in Vlaanderen. Daarmee heeft u een overzicht van rubrieken in handen die voor uw sector van toepassing kunnen zijn.”

EINDDATUM MILIEUVERGUNNING

Misschien beschikt u ook nog over een milieuvergunning, waarvan de einddatum nadert. 
“Tussen de 48 en 36 maanden voor de einddatum van uw milieuvergunning kan u, onder bepaalde voorwaarden, via een vereenvoudigd dossier in het omgevingsloket, uw milieuvergunning laten omzetten naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Als u echter niet aan de voorwaarden kan voldoen, zal u tussen de 18 en 12 maanden voor de vervaldatum van de milieuvergunning een hernieuwingsaanvraag moeten indienen.”

Uiteraard kan u ook altijd bij onze experts terecht om u te ondersteunen in uw vergunningsplicht.

Maak een afspraak

DOWNLOADS

Checklist ‘Vergunningsplicht voor land- en tuinbouw’

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044