Grondige facelift voor het energieprestatiecertificaat
Concrete aanbevelingen om woningen tegen 2050 een groen label te bezorgen

31-01-2019

Dinsdag verscheen een nieuw ministerieel besluit over energieprestatieregelgeving en energieprestatiecertificaten. Daarmee worden twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd: het energieprestatiecertificaat voor verhuur of verkoop van residentiële gebouwen (EPC-A) krijgt een grondige facelift en ook de permanente vorming van de energiedeskundigen zal er voortaan anders uitzien.

Het EPC-A of het energieprestatiecertificaat dat bij verhuur of verkoop van residentiële gebouwen moet voorgelegd worden, ondergaat een grondige wijziging. Het einddocument zal vooral meer informatie voor de eindgebruiker bevatten. Het gebouw krijgt een label en zullen er concrete aanbevelingen worden gedaan om het energiepeil te verbeteren.

Concrete aanbevelingen voor de energie-efficiënte

“Met het renovatiepact wil de Vlaamse overheid tegen 2050 alle Vlaamse woningen en appartementen op hetzelfde niveau brengen als een nieuwbouwwoning van het bouwjaar 2017”, zegt Liesbeth Reekmans, verantwoordelijk voor de discipline Bouwen en Gebouwen bij IDEWE. “Dit wil zeggen dat de woning of appartement tegen 2050 een maximaal verbruik van 100kWh/m2/jaar mag hebben. Daarvoor zijn vaak grondige werken nodig. Het EPC-A zal concrete aanbevelingen geven, zodat de kandidaat koper weet welke acties hij zal moeten ondernemen en welke investeringen nodig zijn bovenop de initiële aankoopprijs van de woning of het appartement.”

Tegen 2050 elke woning een groen label

Het vernieuwde document bevat, per onderdeel dat invloed heeft op de energieprestaties, een beschrijving van de huidige toestand en de doelstelling die in 2050 gehaald moet worden om een groen label te verdienen. Per aanbeveling kan de nieuwe eigenaar kiezen uit verschillende methodes om tot die verbetering te komen. Naast dit algemeen overzicht van aanbevelingen zijn er details opgenomen per onderdeel. Deze details zijn nuttig in de bespreking met de aannemer of architect bij bouwwerken.

Wie over een EPC-A beschikt van voor 1 januari 2019 en dit is nog geen 10 jaar oud, is niet verplicht om een nieuw EPC-A te verkrijgen bij een nieuwe overdracht.

Permanente vorming energiedeskundigen

De energiedeskundigen die onder meer de energieprestaties van gebouwen kunnen beoordelen, zijn verplicht een permanente vorming te volgen. Ook daar brengt het ministerieel besluit aanpassingen aan:

  • Een energiedeskundige type A (residentiële gebouwen) is voortaan verplicht minstens 6 uur permanente vorming te volgen met een verplichte inhoud over de wijzigingen voor 2020 (inspectieprotocol, certificatiesoftware, vorm/inhoud van het certificaat).
  • EPB-verslaggevers moeten 6 in plaats van 10 uur permanente vorming volgen. Ze kunnen de inhoud vrij kiezen.

Lees hier meer over duurzaam bouwen of verbouwen.

Onze IDEWE-energiedeskundigen hebben de nieuwe opleidingen intussen gevolgd en staan klaar om de vernieuwde EPC-A aan te bieden aan onze klanten. Neem voor meer informatie contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044