Gescheiden inzameling folies en harde plastics
Vanaf 1 juni 2018

06-04-2018

De Vlaamse regering heeft eind vorig jaar beslist dat bedrijven vanaf 1 juni 2018 ook kunststofafval selectief moeten aanbieden. Behalve de 19 types bedrijfsafval die nu al gescheiden werden opgehaald, komen er dus nog eens 3 bij.

De meeste kunststoffen komen vandaag via het gemengd afval van de bedrijven of het restafval en het grofvuil van de particulieren in de afvalverbrandingsinstallaties terecht. Willen we ervoor zorgen dat kunststoffen in de materialenkringloop gehouden worden, dan moeten we ze gescheiden inzamelen. De Vlaamse regering heeft daarom eind vorig jaar beslist dat bedrijven en gezinnen ook kunststoffen voortaan selectief zullen moeten aanbieden voor inzameling en verwerking. Voor de bedrijven gaat die verplichting al in op 1 juni 2018.

22 types bedrijfsafval gescheiden aanbieden

Ondernemingen moeten op dit ogenblik al 19 soorten bedrijfsafvalstoffen gescheiden aanbieden. Vanaf 1 juni komen daar nog eens 3 types bij.

  • recycleerbare harde kunststoffen
  • geĆ«xpandeerd polystyreen, dat is zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur
  • folies die gebruikt worden als secundaire of tertiaire verpakking

In veel bedrijven worden deze afvalstoffen al apart ingezameld. Bedrijven die dat nog niet doen, zullen hun contracten met hun afvalstoffeninzamelaar, -handelaar of -makelaar moeten herzien.

Hebt u ondersteuning nodig bij het plannen van uw milieu- en afvalbeheer, neem dan contact op met uw regionaal IDEWE-kantoor.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044