Elke parkeerplaats zijn laadpunt
Nu al voor nieuwe of grondig vernieuwde gebouwen, voor bestaande gebouwen vanaf 2025

08-06-2021

De Vlaamse overheid keurt sinds 11 maart alleen nog omgevingsvergunningen voor nieuwe of grondig te renoveren gebouwen goed als op de voorziene parkeerplaatsen ook oplaadpunten of laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen voorzien zijn. Vanaf 2025 moeten bovendien ook alle handelszaken of bedrijven, die meer dan twintig parkeerplaatsen hebben, minstens twee laadpalen geïnstalleerd hebben.

Om de transitie richting zero-emissie uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan te realiseren, is het noodzakelijk dat het wagenpark drastisch groener wordt. Daarvoor werd in 2015 het actieplan 'Clean power for transport' in het leven geroepen, met onder meer de ambitie om het aandeel elektrische voertuigen op te krikken. Vanaf 2030 moeten alle nieuw verkochte personenwagens koolstofarm zijn, waarvan minstens de helft emissievrij.

PLATTE BATTERIJ

“De omschakeling verloopt echter trager dan gewenst en dat heeft onder meer te maken met de ‘range anxiety’, zegt disciplineverantwoordelijke milieu Jan Mertens van IDEWE. “Zonder een goed gespreide basisinfrastructuur van laadpalen bestaat bij potentiële e-rijders de schrik om ergens halverwege vertrekpunt en bestemming met een lege batterij aan de kant van de weg te belanden. Vandaar dat de Vlaamse overheid laadpalen wil zien verschijnen op alle strategische plaatsen waar bezoekers gedurende een bepaalde tijd parkeren. Niet alleen op het openbare domein maar ook op parkeerplaatsen en garages van woonentiteiten, handelszaken en bedrijven.”

WOONGEBOUWEN EN NIET-WOONGEBOUWEN

Daarom geldt sinds 11 maart een verplichting om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren of laadinfrastructuur te voorzien op de parkeerterreinen van elke nieuwbouw of elk gebouw waarvoor een omgevingsvergunning voor een ingrijpende renovatie wordt aangevraagd.

Voor een woongebouw met een parkeerterrein voor twee of meer parkeerplaatsen moet voor elke plaats laadinfrastructuur voorzien worden en dat geldt ook bij een ingrijpende renovatie met meer dan tien parkeerplaatsen. Een ‘ingrijpende renovatie’ is een renovatie waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Voor niet-woongebouwen met een parkeerterrein met meer dan tien parkeerplaatsen geldt dat er minstens twee oplaadpunten moeten zijn en bijkomend een laadinfrastructuur voor één op de vier parkeerplaatsen.

VANAF 2025 OOK VOOR BESTAANDE GEBOUWEN

Over minder dan vijf jaar worden ook bestaande handelszaken en bedrijven, zonder dar er een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd wordt, verondersteld om elektrische rijders gepast te verwelkomen. Zodra er meer dan twintig parkeerplaatsen zijn, moeten ze uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust zijn met minstens twee oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen. 

Neem voor meer informatie contact op met uw regionale energiedeskundige of milieucoördinator.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044