Contacteer Groep IDEWE voor de opmaak van uw energiecertificaat
Vanaf 1 januari 2023 is het EPC NR verplicht bij overdracht of verhuur van een niet-residentieel gebouw

01-12-2022

Vanaf 1 januari 2023 zal de eigenaar bij de overdracht of de verhuur van een niet-residentieel gebouw een EPC NR moeten kunnen voorleggen. “Het is een nieuwe stap in de steeds strengere wordende eisen om het Vlaamse gebouwenbestand energiezuinig te maken”, zegt energiedeskundige Els Van Crombruggen. 

Een EPC is een instrument om kopers, huurders en eigenaars snel en ondubbelzinnig te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Vanaf 1 januari 2023 hebben ook de grote niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, handelszaken, horeca, scholen en zorginstellingen die overgedragen (verkoop, erfpacht, opstalrecht) of verhuurd worden een EPC NR nodig. “Het EPC voor niet-residentiële gebouweenheden bestaat uit twee delen”, zegt Els Van Crombruggen. “Een hoofdstuk met de energiescore en het energielabel dat de energieprestatie van de gebouweenheid weergeeft, op een schaal van rood (slecht) naar groen (goed) en een hoofdstuk met aanbevelingen over hoe het niet-residentiële gebouw nog energiezuiniger gemaakt kan worden. Het certificaat is 5 jaar geldig. De gegevens uit het EPC NR moeten vermeld worden in advertenties en bekendmakingen die de verkoop of verhuur van het niet-residentiële gebouwen aankondigen.”

Steeds strenger

De verplichting verloopt stapsgewijs en geldt voor steeds meer gebouwen uit deze categorie. “Vanaf 1 januari 2024 zullen ook publieke gebouwen over dit certificaat moeten beschikken, ook als hun huidige EPC ‘Publieke gebouwen’ nog geldig is. Is dit EPC nu al vervallen, dan moeten eigenaren zich vanaf 1 januari 2023 terug in regel stellen door een EPC NR te laten opstellen.”

“Vanaf 1 januari 2025 zal ook elke eigenaar of huurder van een niet-residentiële eenheid, met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m², over een EPC NR beschikken moeten beschikken, ongeacht overdracht of verhuur. Nog een jaar later, vanaf 1 januari 2026, is dat het geval voor kleinere niet-residentiële eenheden. Ten slotte zullen vanaf 2028 in een minimumlabel, extra energie-eisen gekoppeld worden aan het EPC NR van publieke en overheidsgebouwen. Vanaf 2030 komt er een minimumlabel voor de andere grote niet-residentiële eenheden.” 

Wie een niet-residentieel gebouw kocht is trouwens al sinds 1 januari van 2022 verplicht om binnen de 5 jaar een minimaal aantal werken uit te voeren om het pand energiezuiniger te maken. Lees er via deze link meer over in het artikel ‘4 energiebesparende renovatiemaatregelen voor niet-woongebouwen’.

Afgeleverd door een energiedeskundige type D

Het EPC NR wordt opgemaakt en afgeleverd door een energiedeskundige type D. Els Van Crombruggen van IDEWE is zo iemand. “Om het energiecertificaat te kunnen opmaken, doen we tijdens een plaatsbezoek vaststellingen over de isolatiematerialen, de ramen, de installaties voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie”, zegt ze. We registreren meterstanden en doen metingen over de hernieuwbare technologieën op de site. We maken daarvoor onder meer gebruik van documenten van de eigenaar of gebouwbeheerder.”

U kunt bij onze energiedeskundigen terecht voor:

  • een EPC-keuring 
  • EPB-verslaggeving bij (ver)bouwprojecten
  • een energieaudit

Heeft u een concrete vraag over uw EPC?

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044