Oplossing voor bodemvervuiling door lekkende stookolietanks
Stookoliefonds eerst voor particulieren en wellicht ook voor bedrijven

29-04-2019

Voor de sanering van terreinen die vervuild zijn door lekkende stookolietanks werd een fonds in het leven geroepen. Het Stookoliefonds kwam er in samenwerking van zowel de federale overheid als de drie gewesten. Via een eenvoudige procedure zullen in eerste instantie particulieren en, als er budget overschiet, ook bedrijven er een beroep op kunnen doen.

De sanering van lekkende stookolietanks is een dure aangelegenheid. Daarom zullen eigenaars, vroegere eigenaars of gebruikers binnenkort een beroep kunnen doen op het Stookoliefonds om de vervuilde bodem te saneren. De voorwaarde is dat tank die de vervuiling veroorzaakte gebruikt wordt of werd voor de verwarming van gebouwen.

De steunvrager moet zelf een aanvraag bij het fonds indienen. Dat kan zodra, na de Vlaamse overheid, ook de andere drie overheden hun handtekening onder de overeenkomst zullen gezet hebben. Dit zou nog deze legislatuur gebeuren.

Standaardprocedure

Als het fonds de aanvraag steunt, zal een erkend bodemsaneringsdeskundige een ‘gasolietankgerelateerd bodemonderzoek’ uitvoeren. In zijn rapport zal hij vervolgens maatregelen voorstellen. Het is dan aan het fonds om die goed te keuren. In 90% van de gevallen zal het saneringsproces verlopen volgens deze standaardprocedure. Slechts in en kleine minderheid van de gevallen zal de aanvrager ook nog een vergunning moeten aanvragen voor de saneringswerken.

Contacteer IBEVE

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

asbest@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044