Asbest

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. Wist je dat we recent ons nieuwe labo in Bluechem (Antwerpen) openden? 

Asbest werd gedurende tientallen jaren wegens zijn fysische en technische kwaliteiten in zeer uiteenlopende toepassingen gebruikt. Asbest heeft immers grote resistentie ten opzichte van warmte en vuur, chemicaliën en frictie. Asbestvezels werden daarom veelvuldig toegepast als thermisch, elektrisch en akoestisch isolatiemateriaal. Daarnaast werd het ook gebruikt voor wapening in cement in de vorm van tegels, buizen, plaatmateriaal, remmen, wegen ... Asbest wordt bijgevolg teruggevonden in zowel het beroepsmidden als in privéwoningen.

Gezien de ernstige irreversibele ziekteverschijnselen die met asbestintoxicatie gepaard gaan, werd het gebruik van asbest geleidelijk aan banden gelegd. Een belangrijk probleem blijft de aanwezigheid van asbest in bestaande gebouwen en installaties. Gezien de mogelijke blootstelling aan asbest moet daarom door iedere werkgever een asbestinventaris opgesteld worden voor de bedrijfsgebouwen waarin hij personen tewerkstelt (KB 16 maart 2006).

Ook in het kader van afbraak- of renovatiewerken moet, overeenkomstig de huidige wetgeving, een asbestinventaris opgemaakt worden door de betrokken werkgevers en moet de inventaris overgemaakt worden aan derden die de werken uitvoeren.


Lees ook: 

Asbestattest bij verkoop van een gebouw verplicht vanaf 23 november 2022