EPB

IBEVE stelt verschillende EPB-verslaggevers ter beschikking voor de opvolging van de EPB-administratie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Onze EPB-verslaggevers hebben ervaring in utiliteitsbouw (kantoren, ziekenhuizen, WZC, scholen, winkels,…), alsook in de bouw van woningen en appartementen.

Waarom EPB-verslaggeving?

Welke eisen zijn van toepassing?

Wat doet een EPB-verslaggever?

De EPB-regelving geldt niet voor volgende ondernemingen.

 

Waarom EPB-verslaggeving?

De energieprestatieregelgeving (EPB) legt voor de drie gewesten eisen op om energiezuinige gebouwen te realiseren, met garantie voor een gezond binnenklimaat en een beter comfort. Als u binnenkort gaat bouwen dan zal u wellicht ook een EPB-verslaggever moeten aanstellen.

De aangifteplichtige van de werken dient een EPB-verslaggever aan te stellen. Het bouwproject moet voldoen aan een aantal EPB-eisen.

De eisen gelden:

 • voor alle nieuwe gebouwen en alle bestaande gebouwen die verbouwd of uitgebreid worden en
 • waarvoor de werken kaderen in een stedenbouwkundige vergunning of een melding (vanaf 1/1/2006).

 

Welke eisen zijn van toepassing?

De eisen zijn veelzijdig en specifiek maar op te delen in drie grote groepen:

 • Thermische isolatie: K-peil, U- en R-waarden;
 • Energieprestatie: E-peil, netto-energiebehoeften en hernieuwbare energie;
 • Binnenklimaat: ventilatie en oververhitting

De thermische isolatie- en energieprestatie-eisen beperken het energieverbruik van het gebouw en van de vaste installaties. De binnenklimaatseisen waarborgen een goede luchtkwaliteit.

De specifieke eisen zijn afhankelijk van:

 • de datum van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht,
 • de bestemming van het gebouw en
 • de aard van werken.

De datum van de aanvraag van de vergunning of melding vindt u terug op het ontvangstbewijs van de gemeente of op het aangetekende verzendingsbewijs. De bouwtoelating of vergunning bevat gegevens met betrekking tot EPB-aangifte.

De eisen kunnen dus sterk variëren. Zeker als er binnen eenzelfde bouwproject meerdere verschillende werken gebeuren, moet een dossier opgesplitst worden en gelden er eisen per dossier.

Sinds de invoering van het EPB zijn de eisen bijgesteld en strenger gemaakt. Deze tendens zal zich de volgende jaren verder zetten. Sommige projecten die vooruitstrevender zijn dan de EPB-wetgeving voorschrijft kunnen in aanmerking komen voor premies.

Naast de verplichte EPB-verslaggeving kan de overheid ook nog een haalbaarheidsstudie ‘hernieuwbare technieken' opvragen bij bouwprojecten groter dan 1000m2. Deze studie geeft weer welke hernieuwbare energiebronnen haalbaar zijn in het bouwproject. Deze haalbaarheidsstudie moet binnen 1 maand na de vergunningsaanvraag worden ingediend.

 

Wat doet een EPB-verslaggever?

Onze verslaggevers staan in opdracht van de aangifteplichtige in voor:

 • de haalbaarheidsstudie hernieuwbare energiebronnen (indien van toepassing, voor gebouwen >1000m2);
 • de voorafberekening;
 • de startverklaring;
 • de voorlopige EPB-aangifte;
 • de EPB-aangifte

Naast deze wettelijk verplichte taken, zorgen we bij Ibeve eveneens voor een verslag bij de voorafberekening met aanbevelingen (indien nodig) Daarnaast kan u steeds bij ons terecht voor tussentijdse simulaties in er zich bv. tijdens de uitvoering wijzigingen voordien welke invloed kunnen hebben op EPB.

 

De EPB-regelving geldt niet voor volgende ondernemingen

 • als er bij de werken geen tussenkomst van een architect vereist is én het beschermd volume kleiner is dan 3000m3
 • voor stedenbouwkundige aanvragen, ingediend voor 1/1/2006
 • voor vervangingswerken van ramen (als geen andere vergunningswerken van toepassing zijn) of het plaatsen van nieuwe verwarmingsinstallatie
 • voor interne verbouwingswerken, zonder werken aan de buitenschil
 • voor technische werken, terreinaanleg, …
 • voor werken aan gebouwen die niet moeten verwarmd voor mensen, … (bijvoorbeeld stallingen, serres, …).
 • als het gaat om een tijdelijke vergunning voor max. 2 jaar.

 

EPB-verslaggeving wordt regelmatig aangevraagd in combinatie met Veiligheidscoördinatie. Hiervoor kunt u ook bij ons terecht.