Nieuw AREI in werking op 1 juni 2020
Drie boeken vervangen het huidige algemeen reglement op de elektrische installaties

04-11-2019

Elektrische installaties zijn onderworpen aan strikte reglementen en controles. De voornaamste voorschriften en noodzakelijke preventiemaatregelen zijn sinds begin de jaren ’80 terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Een KB voert echter een grondige herstructurering door die van toepassing wordt op 1 juni van volgend jaar.

De herwerking van het AREI moest leiden tot een betere leesbaarheid. Voortaan worden de drie installatieniveaus beter afgebakend en daardoor sluit het ook beter aan bij recente evoluties, zoals de evolutie van de Europese normen (zoals de normenreeks HD 60364).

Het KB verdeelt het AREI in drie boeken:

 1. een boek voor de elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
 2. een boek voor de elektrische installaties op hoogspanning
 3. een boek voor de transmissie en distributie van elektrische energie

Elk boek bestaat uit 9 delen:

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties
 2. Begrippen en definities
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties
 4. Beschermingsmaatregelen
 5. Keuze en gebruik van het materieel
 6. Controles van installaties
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
 8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven

Een nieuwe inhoud

De inhoud van het AREI werd echter grotendeels behouden. Als antwoord op de problemen die zich in de praktijk voordoen in geval van brand, werden de voorzorgsmaatregelen uit het huidige artikel 104 herzien. Ook de voorschriften voor de schema’s en plannen, de uitwendige invloeden, de luchtlijnen en de controle van de elektrische installaties werden aangepast. Tot slot werden bestaande ministeriële uitvoeringsbesluiten in het reglement geïntegreerd.

Om het gebruik van de nieuwe indeling vlotter te laten verlopen stelt de wetgever 4 concordantietabellen ter beschikking. Drie tabellen vanuit de nieuwe boeken naar het oude AREI, met aanwijzing van de nieuwe bepalingen en een concordantietabel vanuit het oude AREI naar elk van de drie nieuwe boeken.

Het KB treedt in werking op 1 juni 2020. Het nieuwe AREI zal dan zowel op de nieuwe, als op de bestaande elektrische installaties van toepassing zijn. Deel 8 van elk boek bevat afwijkende voorschriften voor die bestaande installaties. De minister van Energie en in sommige gevallen zijn collega die bevoegd is voor het welzijn van de werknemers op het werk kan daarnaast ook individuele afwijkingen toestaan.

Raadpleeg voor meer informatie en vragen onze experten.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044