IBEVE maakt deel uit van Fedasbest
De beroepsvereniging wil de kwaliteit van de asbestanalyses en asbestonderzoek bewaken en bevorderen

20-11-2020

Een tiental erkende asbestlaboratoria, waaronder IBEVE, heeft zich gegroepeerd in de beroepsvereniging Fedasbest. De beroepsvereniging wil de kwaliteit van de asbestanalyses en asbestonderzoek bewaken en bevorderen en de bewustwording rond de gevaren van asbest verhogen.

Vanuit de ruime expertise en ervaring van haar leden wil Fedasbest een maatschappelijke rol opnemen in de voorlichting, bewustmaking en ondersteuning van iedereen die betrokken is bij de asbestproblematiek. De beroepsvereniging wil daarnaast de belangen van haar leden, voor hun activiteiten die betrekking hebben op asbest, bevorderen en verdedigen.

VLAANDEREN ASBESTVEILIG TEGEN 2040

“Naast de bewaking en verdere ontwikkeling van de kwaliteit en goede praktijken van asbestonderzoek en asbestanalyse in het kader van verplichtingen die vandaag al bestaan, wil Fedasbest ook een representatieve gesprekspartner zijn om de uitrol van het Vlaamse asbestafbouwbeleid en de verplichtingen met betrekking tot asbestinventarisatie in goede banen te leiden,” zegt disciplineverantwoordelijke Arbeidshygiëne Jan Van Bouwel van IDEWE.  

Om hun werknemers te beschermen zijn bedrijven al sinds 1995 verplicht om een asbestinventaris van al hun werklocaties te laten opstellen. Vanaf 2022 zijn echter ook particulieren, die hun woning willen verkopen, verplicht om dergelijke inventaris voor te leggen in het kader van de Woningpas. In 2032 moet elk gebouw in Vlaanderen, gebouwd voor 2001, een asbestinventaris bezitten.

Het nieuwe Vlaamse asbestafbouwbeleid ‘Vlaanderen asbestveilig tegen 2040’ omvat twee belangrijke aspecten:

  1. asbestinventarisatie van gebouwen van voor bouwjaar 2001, door gecertifieerde asbestdeskundigen 
  2. asbestverwijdering tegen 2034 respectievelijk 2040, in functie van de aard en de toestand van het asbestmateriaal.  

Om de asbestafbouw te stimuleren, heeft de overheid ook ondersteunende maatregelen voorzien. 

BEWAKING VAN DE KWALITEIT

“De schaalvergroting van asbestinventarisaties en asbestverwijdering die daarvan het gevolg zal zijn, vereist uiteraard een opschaling van het aantal asbestdeskundigen en het aantal asbestverwijderende bedrijven. Zowel bij de opleidingstrajecten als bij de bewaking van de kwaliteit van het asbestonderzoek en de analyses is een belangrijke rol weggelegd voor Fedasbest. Tenslotte wil de federatie ook een belangrijke rol opnemen in de voorlichting en de bewustmaking over de gevaren van asbest en in de kennisdeling omtrent de asbestproblematiek.”

Ook asbestdeskundigen en organisaties die actief zijn op het vlak van asbestonderzoek kunnen toetreden tot de vereniging.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

LEES OOK:

Asbestinventarisatie en -beheer

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044