Voorzichtig bij de heropstart van sanitaire installaties, luchtbehandelingssystemen, koeltorens en zwembaden
Risicomoment voor de groei en de verspreiding van legionella

08-05-2020

De quarantainemaatregelen ten gevolge van de coronacrisis hebben ervoor gezorgd dat veel bedrijven luchtbehandelingssystemen, koelsystemen of sanitaire installaties hebben stilgelegd of de temperatuur ervan hebben verlaagd. Ook in zwembaden kunnen de onderhoud- en controleprocedures afgebouwd zijn. De heropstart is bijgevolg een risicomoment voor de groei en de verspreiding van legionellakiemen. Onze experten kunnen u adviseren en begeleiden om de heropstart ook op dit vlak veilig te laten verlopen.

Legionella is een bacterie die in verschillende (drink-)watersystemen voorkomt. Onder de juiste groeiomstandigheden kan de bacterie zich vermenigvuldigen. Een besmetting met legionellakiemen vindt plaats door het inademen van de bacterie, die door verneveling van water in de lucht terechtkomt. Dit kan leiden tot legionellose; een ernstige vorm van longontsteking.

De legionellakiem groeit in water met een temperatuur tussen 20 en 50°C. Onder de 20°C vermenigvuldigt de kiem zich niet en boven de 55°C sterft zij af. Andere groeibevorderende factoren zijn stilstaand water, in bijvoorbeeld dode leidingen of te weinig gebruikte tappunten, de aanwezigheid van voedingsstoffen en afzetting of kalkvorming.

In sanitaire installaties, koelsystemen en zwembaden, die de voorbije weken stillagen door de semi-lockdown, of waarvan de temperatuur werd teruggeschroefd, kunnen bijgevolg de ideale omstandigheden gecreëerd zijn voor de vermenigvuldiging van de gevaarlijke bacterie. Net zoals na een vakantieperiode moet de heropstart van de installaties bijgevolg gebeuren volgens de veilige procedures die het Vlaamse legionellabesluit van 2007 bepaalt.

Lees meer over de richtlijnen bij het heropstarten van installaties.

Contacteer onze experten voor meer informatie.

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044