Gezonde gebouwen houden virussen buiten
WELL building standard hield voor COVID-19 al rekening met criteria om besmettingsrisico’s te vermijden

17-06-2020

“Organisaties die investeren in gezonde gebouwen, waarin hun gebruikers vanuit een holistische visie fysiek en mentaal ondersteund kunnen worden, zijn veel beter in staat om flexibel in te spelen op een ongeziene uitdaging als de coronacrisis”, zegt Liesbeth Reekmans, disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen van IDEWE. De WELL Building Standard beantwoordde al voor de pandemie aan criteria om besmettingsrisico’s in gebouwen te vermijden.

In het totaal zijn we meer dan 90% binnenshuis actief: om te werken, wonen, slapen of tijdens onze vrije tijd. 
De impact van de gebouwde omgeving op de menselijke gezondheid en welzijn is bijzonder groot. Parameters waar we als mens invloed op kunnen hebben, zoals de fysieke en sociale omgevingsfactoren, ons gezondheidsgedrag en onze levensstijl bepalen voor meer dan 75% onze gezondheid. Het overige wordt bepaald door ons genetisch materiaal en de beschikbare medische zorg. “Ik ben al jarenlang overtuigd dat de invloed van architectuur bijzonder groot is op het welbevinden van mensen”, aldus Liesbeth Reekmans. “In het totaal zijn we meer dan 90% binnenshuis actief: om te werken, wonen, slapen of tijdens onze vrije tijd. Het gebouw van de onderneming is op die manier het eerste werkinstrument van de werknemer. Hij komt er ’s ochtends toe en blijft er in presteren tot aan het einde van de werkdag. Van in de ontwerp- en bouwfase rekening houden met gezondheidsaspecten op de werkvloer, is bijgevolg een investering die loont. Nochtans waren er tot niet zo lang geleden nauwelijks prestatiecriteria vastgelegd om welzijn en gezondheid te kunnen aftoetsen.”

VOORBEREID OP EEN GEZONDHEIDSCRISIS

“We zien vandaag dat organisaties, die desondanks geïnvesteerd hebben in een goede infrastructuur en die een organisatorische veerkracht hebben opgebouwd, in staat zijn om flexibel een antwoord bieden op de vele corona-uitdagingen. Gezonde gebouwen, waar gebruikers fysiek en mentaal ondersteund worden op verschillende facetten, zijn altijd klaar om gezonde gewoontes te ontwikkelen en besmettingsgevaar in te dijken.”

Ondertussen is met de uitrol van de WELL Building Standard een wereldwijd erkende standaard beschikbaar die wel focust op gezondheid en welzijn in gebouwen. “Aan de eerste versie ging ruim 5 jaar wetenschappelijk en medisch onderzoek vooraf. De standaard is performance-based en de prestatiecriteria van de gebouwde omgeving wordt ook na de oplevering opgevolgd. Gebouwen, die via deze holistische aanpak werden gebouwd en beheerd, beantwoordden al voor de uitbraak van de coronapandemie aan criteria om besmettingsrisico’s te vermijden.”

THEMA’S

Nochtans is het in deze nieuwe situatie belangrijk om het werk op afstand te ondersteunen 
Acht thema’s, waar de WELL Building Standard rekening mee houdt, zijn meteen toepasbaar op de gezondheidscrisis die we vandaag doormaken.

  1. Het bevorderen van schoon contact. Door de voorzieningen voor het wassen en drogen van handen en het reinigen van de gebouwen op te nemen in een reinigingsprotocol voorkomt WELL de overdracht van ziekteverwekkers. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke of schadelijke stoffen voor mens en omgeving. 
  2. De verbetering van de luchtkwaliteit is grotendeels verbonden aan de hardware van het gebouw. Luchtstagnatie kan virussen of stof in de lucht concentreren, dus het is van cruciaal belang om de binnenlucht zo fris mogelijk te houden. WELL voorziet eisen voor luchtdebieten, bedienbare ramen, luchtfiltratie, microbe- en schimmelinspectie, vochtigheidsmanagement en -controle. 
  3. Het behoud van de waterkwaliteit voorziet het voorkomen van blootstelling aan een reeks verontreinigingen en besmettelijke ziekten via het water. Water wordt meestal behandeld met chloor om het vrij te houden van ziekteverwekkers. Als het water echter na een periode van leegstand stilstaat, verliest het chloor waarschijnlijk zijn desinfecterend vermogen, waardoor ziekteverwekkers de kans krijgen om te besmetten.
  4. Het beheren van organisatorische paraatheid van de organisatie is een belangrijk thema in de context van COVID-19. Organisaties moeten hun plannen voor de voorbereiding op noodsituaties regelmatig evalueren. Het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit zijn immers essentiële onderdelen van de voorbereiding en het herstel na een pandemie.Door diepgaande feedback van de medewerkers te verzamelen houdt WELL de vinger aan de pols en is de organisatie gewapend om bij te sturen waar nodig.
  5. De ondersteuning van de medewerkers in comfort en beweging zit geïntegreerd in standaard. Voor de COVID-19-crisis had 44% van de ondernemingen geen ervaring met telewerk. Veel organisaties waren dan ook niet voorbereid om werknemers te begeleiden naar functionele en comfortabele thuiswerkplekken. Nochtans is het in deze nieuwe situatie belangrijk om het werk op afstand te ondersteunen en gedurende de dag ook fysieke activiteit en beweging aan te bieden.
  6. Het versterken van het immuunsysteem is een thema dat op basis van de effecten van eerdere sars-uitbraken wordt ingecalculeerd. Via het aanbod van gezondheidsbevorderende strategieën, opleiding en middelen worden gebruikers van gebouwen geholpen om gezonde gewoontes te ontwikkelen. Een gezond immuunsysteem helpt het lichaam immers bij het bestrijden van infecties en vermindert co-morbiditeit die gepaard gaan met een groot infectierisico. 
  7. Door aandacht te besteden aan het bevorderen van de mentale veerkracht van de gebruikers van een gebouw, wordt een toestand van welzijn gecreëerd waarin individuen in staat zijn om: ten volle te leven, om te gaan met de normale stress, productief te werken en bij te dragen aan hun gemeenschap. 
  8. Tot slot is er de ondersteuning van de veerkracht en het herstel van de gemeenschap door het versterken van de sociale cohesie, het empowerment en het collectieve vertrouwen.

“Tijdens de COVID-19-pandemie werd een internationale werkgroep opgericht om naast deze aandachtspunten die al structureel deel uitmaken van de standaard op zoek te gaan naar nieuwe ingrepen, die een antwoord kunnen bieden op het bestrijden van gezondheidsbedreigende situaties. Het rapport daarover verwachten we in de loop van augustus.”


Raadpleeg onze experten via WELL@idewe.be 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044