Bouwen en verbouwen met oog voor gezondheid en welzijn
Herbekijk het webinar over de programma’s van het International WELL Building Institute

12-10-2020

Op 15 september organiseerde we een webinar over de programma’s die het International WELL Building Institute (IWBI) heeft ontwikkeld om de gezondheid en het welzijn van werknemers te ondersteunen via een state of the art bedrijfsgebouw. We behandelen in dit artikel enkele belangrijke vragen en antwoorden die aan bod kwamen.

De coronapandemie heeft de cruciale rol benadrukt die gebouwen spelen bij het ondersteunen van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers. En dat is precies wat het International WELL Building Institute wil bereiken via haar wereldwijd erkende standaard die IDEWE, als keystonemember, mee ondersteunt. “Een gebouw dat opgetrokken is of aangepast wordt aan de WELL Building standaard creëert een gezonde leeromgeving, waarin gebouwgebruikers hun volledig groeipotentieel kunnen bereiken”, zegt disciplineverantwoordelijke Bouwen en Gebouwen Liesbeth Reekmans van IDEWE. “De standaard bevat evidence based criteria die de fysieke en mentale gezondheid ondersteunen en het sociaal contact op de werkvloer bevorderen.”

Herbekijk het webinar:

DE BELANGRIJKSTE VRAGEN EN ANTWOORDEN NAAR AANLEIDING VAN HET WEBINAR

Vraag: Hoe kan IDEWE mij concreet helpen bij het WELL-verhaal? 
Antwoord: IDEWE/IBEVE begeleidt klanten bij het behalen van hun WELL-certificaat. Dat gebeurt via een WELL-AP; een expert die een accreditatie heeft verkregen van het IWBI om bouwheren te coachen tijdens de ontwerp- en bouwfase. Nadien staat IDEWE in voor de dienstverlening, die aansluit bij de vereisten van de exploitatiefase. We denken aan metingen, opleidingen en persoonsgebonden dienstverlening. Tot slot zal de onderzoeksafdeling van IDEWE innovatieve voorstellen wetenschappelijk-medisch onderbouwen en bij de gebruikers van het gebouw de verplichte tevredenheidsbevraging organiseren m.b.t. de werkplek.

Vraag: Waaraan moet de ventilatie voldoen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen?
Antwoord: Er is momenteel echter geen minimale ventilatiecapaciteit gekend om COVID-besmetting te voorkomen. Ook andere parameters hebben invloed op airborne transmissions: verdeling van ventilatie, luchtrecuperatie, luchtsnelheden, luchtverplaatsing (ventilatie) over besmette personen, protectie zoals maskers, afstand tot elkaar, juiste hoest/nieshygiëne, … 
De WELL Building Standard voorziet voor verluchting een basisnorm en een verbeterde norm. Door met de juiste technieken de verbeterde ventilatienorm en -verdeling toe te passen, kunnen we voorkomen dat met COVID-beladen deeltjes in de ruimte worden verspreid of blijven hangen.   

Vraag: Waar is de Well building standard terug te vinden?
U vindt meer informatie over de WELL Building Standard op de website van het IWBI
Of op de website van IDEWE via volgende links:
-    IDEWE is Keystonemember van het IWBI
-    Ontwerpen en bouwen met de focus op gezondheid. 

Vraag: Zal het nastreven van de WELL Health Safety Rating mij helpen om gevallen van COVID-19 in mijn gebouw te voorkomen?
Antwoord:  De strategieën in de WELL Health Safety Rating zijn ontworpen om de gezondheid en het welzijn te ondersteunen. Op individueel vlak spelen echter specifieke factoren mee die los staan van de omgeving. Het behalen van de WELL Health Safety Rating of enige andere aanduiding van het IWBI kan daardoor niet garanderen dat personen die van de ruimte gebruikmaken gezond zullen zijn. Het behalen van de WELL Health Safety Rating of enige andere aanduiding van het IWBI garandeert evenmin dat een ruimte vrij zal zijn van virussen of andere pathogenen, bacteriën, allergenen of vluchtige organische stoffen, met inbegrip van COVID-19.

Vraag: Kan ik de WELL Health Safety Rating nastreven door gebruik te maken van intent-gebaseerde documentatie?
Antwoord: Nee, de documentatie moet gebaseerd zijn op vastgestelde beleidslijnen, protocollen en plannen.

Vraag: Kan ik de WELL Health Safety Rating nastreven voor een gebouw of ruimte in aanbouw?
Antwoord: Ja, maar de WELL Health Safety Rating vereist de implementatie van beleid, protocollen en plannen en kan dus alleen worden afgegeven voor een project dat compleet is.

Vraag: Kan elk type faciliteit de WELL Health-Safety Rating nastreven?
Antwoord: Elk type faciliteit of ruimte, behalve eengezinswoningen, kan de WELL Health Safety Rating nastreven, inclusief kantoren, hotels, winkels, kruidenierswinkels, magazijnen, productieateliers, theaters, recreatieve voorzieningen, restaurants, scholen, ...

Vraag: Wat krijgt mijn gebouw of ruimte als het de WELL Health Safety Rating heeft behaald?
Antwoord: Gebouwen en ruimtes die voldoen aan de eisen voor de WELL Health Safety Rating krijgen een WELL Health Safety Rating voor het jaar waarin de rating is behaald. Het WELL Health Safety keurmerk staat symbool voor leiderschap in de bedrijfsvoering en het management van faciliteiten. Het kan helpen om vertrouwen te wekken bij de bewoners en de gemeenschap in het algemeen.

Vraag: Waarin verschilt de WELL Health Safety Rating van de WELL Certification? 
Antwoord: De WELL-certificering vereist een uitgebreide benadering van gezondheid en welzijn, waarbij de strategieën van de WELL Building Standard in tien conceptgebieden worden toegepast: lucht, water, voeding, licht, beweging, thermisch comfort, geluid, materialen, geest en gemeenschap. De WELL Health Safety Ratings zijn een subset van de functies, die zich specifiek richten op de werking en het beheer van de installaties. Eigenaars of exploitanten kunnen de WELL Health Safety Rating op eigen houtje gebruiken als opstapje naar de WELL.

Heeft u interesse in bijkomende inhoudelijke workshops over gezonde gebouwen?
Wilt u deelnemen aan een gratis bevraging van WELL Building Standard Occupancy bij uw werknemers? Stuur ons een mail

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044