IDEWE-experten helpen bij de inventarisatie en sanering van asbesttoepassingen
Ons erkend labo verwerkt jaarlijks honderden materiaal- en luchtstalen

07-12-2020

Om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te kunnen maken, reserveert de Vlaamse overheid de komende twee jaar 124 miljoen euro aan premies voor het verwijderen van asbest in huizen, scholen en zorginstellingen. Het erkende asbestlabo van Groep IDEWE staat klaar voor advies, asbest- en sloopinventarisatie en de begeleiding van de hele saneringsoperatie.

Tot eind de jaren ’90 van vorige eeuw werden bij de constructie van gebouwen meer dan 3.800 verschillende soorten asbestmaterialen gebruikt; van sterk gebonden asbest in cementtoepassingen tot minder of niet gebonden toepassingen. Afvalstoffenmaatschappij OVAM schat dat er alleen al in 2,7 miljoen particuliere woningen in Vlaanderen nog 910.000 ton asbest verwerkt zit. 

ERNSTIGE GEZONDHEIDSRISICO’S

Het gebruik van asbest werd de voorbije decennia systematisch verboden, met een totaal verbod eind 1998 voor asbest in bouwmaterialen. Microscopische asbestvezels die vrijkomen bij werken aan asbestmaterialen kunnen bij inademing immers ernstige gezondheidsrisico’s inhouden zoals asbestose, longkanker en longvlieskanker. Bovendien kunnen dergelijke materialen ook door geleidelijke verwering of beschadiging of, in geval van minder gebonden asbestmaterialen, door het broze karakter geleidelijk vezels vrijgeven en risico’s vormen voor de gebruiker van het gebouw en de ruimere omgeving. 

Met het oog op bescherming van hun werknemers zijn werkgevers, door de federale arbeidswetgeving, al sinds 1992 verplicht aan asbestbeheer te doen. Recent heeft ook de Vlaamse overheid een afbouwplan uitgerold om zoveel mogelijk asbest te verwijderen tegen respectievelijk 2034 en 2040, voor gebouwen en constructies van voor 2001. Hierbij ligt de focus in eerste instantie op verweerde buitentoepassingen, zoals dakbedekkingen in asbestcement en minder gebonden materialen die bijvoorbeeld als leidingisolatie zijn gebruikt. Het premiesysteem van de Vlaamse overheid maakt daar deel van uit.  

ANALYSE EN SANERING

Het asbestlabo IBEVE, dat deel uitmaakt van Groep IDEWE, is al meer dan 30 jaar actief op het vlak van asbestinventarisatie, asbestanalyse en adviesverlening in het kader van asbestsanering. Ons labo werd erkend door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor identificatie van asbest in materialen en de analyse van luchtstalen in het kader van bijvoorbeeld werfopvolgingen. Jaarlijks voeren onze experten ook honderden asbestinventarissen uit voor rekening van bedrijven en instellingen, zowel in het kader van het veilig gebruik van bestaande gebouwen en installaties of met het oog op de ontmanteling of sloop. 

ASBESTINVENTARIS EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

In tegenstelling tot de asbestinventaris, die wordt opgemaakt met het oog op de bescherming van de werknemer in het kader van (federale) welzijnswetgeving, valt het sloopopvolgingsplan onder de (gewestelijke) afvalregelgeving. Een dergelijk sloopopvolgingsplan is in Vlaanderen verplicht bij afbraak van gebouwen, met het oog op een gescheiden afvoer en verwerking van de diverse afvalstromen.  Een destructieve asbestinventaris maakt daar deel van uit. In de praktijk voeren we beide opdrachten vaak samen uit, vooral omdat asbesttoepassingen bij afbraakwerken vaak de belangrijkste vorm van gevaarlijk afval vormen. Dit bespaart niet alleen kosten maar zorgt eveneens voor een betere onderlinge afstemming tussen beide inventarissen.

Tot slot werd ook in het kader van het Vlaams asbestafbouwbeleid een verplichting tot asbestinventarisatie ingevoerd. In dat kader geldt voor de gebouweigenaar tegen 2032 een verplichte asbestinventarisatie voor gebouwen in Vlaanderen van voor 2001. Bij de verkoop van woningen zal deze verplichting al gelden in de loop van 2021.

Contacteer onze experten voor advies over uw project.

MEER INFO

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044