Gescheiden inzameling van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval
Wat zijn de verplichtingen voor uw instelling vanaf 1 januari 2021?

02-09-2020

Vanaf 1 januari 2021 is het verplicht om keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval selectief in te zamelen. De maatregel heeft tot doel deze nuttige fracties verder te verwerken en de circulaire economie verder uit te bouwen.

Keukenafval en etensresten komen momenteel nog vaak, via het bedrijfsafval, in de verbrandingsoven terecht. Nochtans kunnen deze fracties, door o.a. compostering en vergisting, nuttig worden toegepast. Daarom moeten ze echter aan de bron gesorteerd en gescheiden ingezameld worden.

VOOR WIE GELDT DEZE VERPLICHTING?

De verplichting is van toepassing voor bedrijven en instellingen waar regelmatig en minstens één maal per week warme maaltijden worden geserveerd of bereid. Ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen met meer dan 25 erkende bedden bijvoorbeeld en woonzorgcentra met een erkende capaciteit van meer dan 30 bedden. Ook assistentiewoningen moeten aan deze verplichting voldoen aangezien ze onder het beheer van een koepel (vzw, zorgbedrijf, …) vallen. 

BEPERKTE UITZONDERING OP SELECTIEVE INZAMELING VOOR MEDISCHE SECTOR

Bordresten, afkomstig van patiënten die in quarantaine verblijven om medische redenen (punt 1.1 van bijlage 5.2.3.A van Vlarema) mogen niet met het keukenafval en etensresten worden ingezameld. Het gaat over patiënten die besmet zijn met een ziekte waarvan de wijze van overdracht niet gekend is of waarvan de overdracht via afval mogelijk is. Deze etensresten moeten nog steeds als vast risicohoudend medisch afval worden ingezameld en verwerkt.

WELK AFVAL HOORT THUIS IN MIJN CONTAINER VOOR KEUKENAFVAL EN ETENSRESTEN?

De volgende afvalfracties dienen vanaf 1 januari selectief te worden ingezameld als organisch-biologisch afval:

 • schillen, resten en overschotten van groenten en fruit;
 • gekookte, gefrituurde… etensresten;
 • groenten-, vlees-, visresten van soep opgevangen via zeef;
 • koffiedik;
 • brood(resten);
 • eierschalen;
 • keukenrolpapier, door etensresten vervuilde papier- en kartonnen voedingsverpakkingen;
 • papieren servetten;
 • verwelkte snijbloemen;
 • resten van vlees en vis (vetresten …);
 • ontpakte voedingswaren (voor verpakte voedingswaren moet een aparte container worden voorzien).

Vloeistoffen (soep, koffie, …), sauzen, vet en oliën, theezakjes en koffiepads, beenderen, schelpen van mosselen, snoeihout, verpakte voedingswaren, … zijn veel voorkomende afvalfracties die NIET thuishoren in de container voor keukenafval en etensresten.

WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN?

Zorg dat er op de plaatsen waar etensresten en voedselafval (keuken, refter, …) kunnen ontstaan afvalbakken aanwezig zijn waarin dit afval gegooid kan worden
Voor de keuze van een geschikte container neemt u best rechtstreeks contact op met uw afvalinzamelaar. Inzamelaars hanteren vaak verschillende benamingen voor keukenafval en etensresten (swill, organisch-biologisch afval, voedselafval, …). 

Bij beperkte hoeveelheden (< 80 kg per week) kan er eventueel ook gebruik gemaakt worden van de gemeentelijke huishoudelijke ophaalronde voor GFT. Neem contact op met uw gemeente om te informeren of u hiervan gebruik kan maken.

Zorg dat er op de plaatsen waar etensresten en voedselafval (keuken, refter, …) kunnen ontstaan afvalbakken aanwezig zijn waarin dit afval gegooid kan worden. Zo vermijdt u dat dit afval bij het restafval terecht komt.

Breng uw personeel op de hoogte van de nieuwe sorteerverplichting. Zorg voor duidelijke sorteerinstructies en hang deze uit in de buurt van de afvalbakken. Informeer ook zeker bij uw afvalinzamelaar voor concrete inzamelinstructies en communicatiemateriaal. 

Zorg ervoor dat de afvalbakken frequent worden geledigd, zodat geurhinder wordt beperkt. Laat ook de verzamelcontainer regelmatig leegmaken. Bepaal met uw afvalinzamelaar de beste ophaalfrequentie. 

Neem deze nieuwe afvalstroom op in het Vlarema-contract dat u met uw afvalinzamelaar hebt afgesloten. Elke afvalstoffenproducent die bedrijfsrestafval produceert, is verplicht om met de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar van het bedrijfsrestafval een contract te sluiten waarin de afvalfracties en hun vooropgestelde inzamelwijze duidelijk vermeld worden.

Vul uw afvalstoffenregister aan met eural code 20 01 08 – biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafval.

Contacteer uw regionaal kantoor voor meer informatie. 

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044