Preventiecampagne en tool voor meer veiligheid
Bouwsector

18-08-2015

Een onderzoek van het preventie-instituut van de bouwnijverheid NAVB-CNAC Constructiv bracht aan het licht dat maar liefst 14% van de organisaties en ondernemingen in de bouwsector met personeel in dienst, zich nog niet heeft aangesloten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW), hoewel dit wettelijk verplicht is.

Het NAVB (Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf) organiseert daarom samen met de FOD WASO Algemene Directie Toezicht op Welzijn op het Werk (TWW) een grootse campagne voor de bouwsector.

Eerder dit jaar stelde het NAVB in het kader van de campagne ‘Lever veilig’ een nieuwe digitale tool beschikbaar, o.a. voor het personaliseren van affiches rond het veilig leveren en behandelen van bouwmaterialen.

Onlangs startte de volgende fase van de campagne ‘Lever veilig’. Na de preventieve golf volgt nu de handhavingsgolf om na te gaan hoe situatie op de bouwplaatsen en in bouwbedrijven evolueert.

Meer info over de campagne en de tool ontdekt u op onderstaande websites:

•    http://navb.constructiv.be/nl/Campagnes_en_acties.aspx
•    www.oiraproject.eu

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044