FAO en FBZ verenigd in één instelling
Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s beoogt meer efficiëntie

20-10-2016

Het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) wordt geïntegreerd in het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO). Dat wordt tot het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, of Fedris, omgedoopt. Per 1 januari 2017 is de fusie een feit. IBEVE licht toe.

Efficiëntere werking

Per 1 januari 2017 worden de twee takken van de beroepsrisico’s in één enkele instelling ondergebracht:  het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's, kortweg Fedris. Zo wil de federale overheid de efficiëntie van die overheidsdiensten voor u verhogen.

Wat doet Fedris voor u?

Inhoudelijk verandert er in wezen niets voor uw organisatie of bedrijf:  Fedris neemt vanaf 1 januari 2017 alle opdrachten van het FAO,  FBZ en Asbestfonds over. Het FBZ wordt op dat moment ontbonden, en zijn personeel wordt ambtshalve overgedragen.

Voor de opdrachten van Fedris verwijst de Wet van 16 augustus 2016 (1) naar de wetten die de materie inzake beroepsziekten- en ongevallen en asbest regelen en die de taken van het FAO en het FBZ opsommen. Uw IBEVE-preventieadviseur maakt u graag wegwijs rond wat dit concreet voor u betekent.

Drie beheerscomités, één organisatie

Een houder van een managementfunctie en zijn adjunct staan in voor het dagelijkse beheer van Fedris. Dit doet hij of zij onder het gezag van drie beheerscomités, die samen het paritaire beheer van Fedris hebben:

  • Algemeen beheerscomité;
  • Beheerscomité voor arbeidsongevallen;
  • Beheerscomité voor beroepsziekten.

De beheerscomités voor arbeidsongevallen en beroepsziekten blijven elk bevoegd voor hun eigen opdrachten. Het algemeen beheerscomité kan - na advies van de andere beheerscomités - de bestuursovereenkomst van Fedris afsluiten. Verder is het bevoegd voor opdrachten die niet uitdrukkelijk aan de andere beheerscomités worden toegewezen, en voor personeelszaken.

Wie zetelt in de Fedris-comités?

De beheerscomités delen één enkele voorzitter en hebben elk zeven leden die door de Koning benoemd worden. Die leden worden door de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties aangewezen, en zijn als enigen stemgerechtigd.  In het beheerscomité voor de arbeidsongevallen zetelen ook een vertegenwoordiger van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Zij hebben als regeringscommissarissen alleen een raadgevende stem.

Financiële middelen

Ook worden op 1 januari 2017 alle goederen, rechten en wettelijke en contractuele plichten van het FBZ naar Fedris overgedragen. Fedris zal een opdrachten- en een beheersbegroting kennen. De beheerscomités arbeidsongevallen en beroepsziekten stellen elk een begrotingsvoorstel op voor de opdrachten waarvoor zij bevoegd zijn, en legt dat ter goedkeuring aan het Algemeen Beheerscomité voor. Het algemeen beheerscomité is dan weer bevoegd voor de beheersbegroting en de verantwoording van de rekeningen.

Uw IBEVE-preventieadviseur geeft raad

Hebt u specifieke vragen rond arbeidsongevallen, beroepsziekten of asbest? Uw IBEVE-preventieadviseur beantwoordt ze graag voor u. Wil u meer weten over de fusie tot Fedris en wat dat voor uw organisatie betekent? Neem dan contact met ons op. Ook kunt u de websites van het FAO of FBZ erop naslagen.

 

 (1) Wet van 16 augustus 2016 met betrekking tot de fusie van het fonds voor arbeidsongevallen en het fonds voor de beroepsziekten, BS 5 september 2016

Contact

Interleuvenlaan 58 - 3001 Heverlee

Tel 016/390490

info@ibeve.be

Ondernemingsnummer: 0436 612 044